Generalsekretærens budskap på den internasjonale dag for ikke-vold 2. oktober 2010

0
654
alt

FORENTE NASJONER

alt

2. oktober 2010

Doktrinen om ikke-vold, først fremmet av Mahatma Gandhi markeres i dag på den internasjonale dag for ikke-vold. ”Ikke-vold er den sterkeste kraft menneskeheten har”, sa Gandhi.  

Doktrinen om ikke-vold har stor betydning, og vi i FN tror ikke-vold kan bekjempe fordommer, løse konflikter og fremme gjensidig respekt og forståelse mellom mennesker og land. Troen på ikke-vold står nedfelt i introduksjonen til FN-pakten: ” Å vise forståelse overfor hverandre og leve sammen i fred som gode naboer”; ” ved godkjenningen av visse prinsipper og innføringen av visse fremgangsmåter å sikre at væpnet makt ikke brukes uten i felles interesse”.

Hver dag arbeider vi for realiseringen av disse prinsippene. Dette gjør vi gjennom å fremme menneskerettigheter, fredelige løsninger på konflikter, kjempe for eliminering av vold mot kvinner, oppnå tusenårsmålene, bygge broer mellom kulturer og iverksette tiltak som motvirker hat og ekstremisme.

Dette arbeidet kan ikke bare utføres av myndigheter og internasjonale organisasjoner. Fred kan oppnås ved forhandlingsbordet, men fred blir gjort bærekraftig på det lokale plan. Fred har sin opprinnelse hos engasjerte kvinner og menn. Samfunn, familier og individer spiller alle en viktig rolle i bekjempelsen av vold og fremme en kultur bygget på fred.    

La oss på denne internasjonale dag for ikke-vold jobbe sammen og arbeide for å bygge en fredelig og rettferdig verden for oss selv og våre barn.