Generalsekretærens budskap på den internasjonale dagen for biologisk mangfold

0
691
alt

22. mai 2009

alt

Generalsekretærens budskap på den internasjonale dagen for biologisk magnfold. 
22. mai 2009

Planetens arter og tilholdssteder, samt godene de leverer, danner grunnlaget for vår rikdom, helse og velvære. Likevel, på til tross for gjentatte globale forpliktelser om å beskytte denne arven, fortsetter variasjonen  av liv på jorda å synke. Tap av biologisk mangfold dytter de økologiske systemene stadig nærmere et vippepunkt, der de ikke lenger vil være i stand til å oppfylle sine livsviktige funksjoner.

Fellesskap overalt vil merke negative konsekvenser, men de fattigste menneskene og de mest  sårbare landene vil lide mest.  Sytti prosent av verdens fattige bor på landsbygda og er direkte avhengige  av biologisk mangfold for deres daglig føde og inntekt. Dette er en av årsakene til at målet satt av verdens ledere i 2002 – redusere tap av biologisk mangfold vesentlig innen 2002 – var integrert i tusenårsmålene.

Fristen har kommet, men forringelsen av våre naturressurser fortsetter i raskt tempo. For å sette oppmerksomhet på denne utfordringen igjen, erklærte FNs generalforsamling året 2010 som det internasjonale året for biologisk mangfold. Senere i år vil FNs forsamling holde et ekstraordinært møte i kjølevannet av Tusenårstoppmøtet i september, med sikte på å sette fart på toppmøtet i Nagoya om biologisk mangfold i oktober. Målet er en ny visjon for biologisk mangfold.

Den nye visjonen må fremme bevaring og bærekraftig bruk av biologisk mangfold, og rettferdig deling av fordelene ved bruken. Den må  også anerkjenne de tette båndene mellom våre naturressurser og utviklingsmål. Noe som reflekteres i temaet for årets internasjonale dag for biologisk mangfold: ”Biologisk mangfold for utvikling og fattigdomsbekjempelse”.

I dette internasjonale året for biologisk mangfold, la oss reflektere over de grunnleggende årsakene til tap av biologisk mangfold, og iverksette tiltak for å stoppe denne utviklingen. La oss innrette politikken og tankesettet slik at vi avspeiler den sanne verdien av arter og tilholdssteder. La oss erkjenne at biologisk mangfold er livet – vårt liv. La oss handle nå for å bevare den, før det er for sent.