Ekstrem rikdom – Ekstrem fattigdom

0
1075
homeless

homeless
23.01.13 Verdens rikeste har blitt enda rikere de siste 30 årene. Ikke engang den globale finanskrisen bremset denne utviklingen. I USA tjener den rikeste prosenten 20 % av nasjonalinntekten og i Kina tar de rikeste 10 % hjem nær 60 % av den samlede inntekten. Økende økonomisk ulikhet er en global trend, og i Sør-Afrika er for eksempel velstanden mye mer ujevnt fordelt enn det var ved slutten av apartheid.

Dette bemerker en ny rapport fra den ledende internasjonale veledelig organisasjonen Oxfam som kom ut rett før starten av World Economic Forum i dag i Davos. Idet verdens finansledere samler seg i den velstående sveitsiske byen, utpeker rapporten at verdens rikeste 100 mennesker tjente utrolige 240 milliarder dollar totalt i 2012 – nok penger til å utrydde ekstrem fattigdom i verden fire ganger.

“Vi kan ikke lenger late som om den økende velstanden til noen få kommer til å gi utbytte for resten – altfor ofte er det motsatte sant”, sier Oxfam-sjef Jeremy Hobbs.

Ekstrem rikdom og ulikhet er økonomisk sett udugelig, rett og slett fordi hvis pengene var fordelt mer jevnt blant populasjonen så ville det ført til flere mennesker med kjøpekraft, som igjen ville økt vekst og redusert ulikhet.

Ekstrem rikdom og ulikhet har også effekten av å undergrave samfunn siden det forminsker mulighetene for sosial mobilitet. Den amerikanske drømmen har større sjanse å komme i oppfyllelse i de nordiske landene, der offentlig utdanning av høy kvalitet, helse- og andre sosiale tjenester er tilgjengelig for alle. Ulikhet er ikke bare negativt for de fattige, men også de rike: studier viser at rikere mennesker er gladere og sunnere hvis de bor i mer likestilte samfunn.

Verdens rikeste er også mer ødeleggende ovenfor miljøet. Det er anslått at den rikeste prosenten utgir 10.000 ganger så mye karbon som den alminnelige amerikaneren. “På grunn av økende knapphet på ressurser som land og vann kan ikke de rikestes monopolisering av slike ressurser fortsette hvis vi skal ha en bærekraftig fremtid”, oppsummerer rapporten.  

Når verdenssamfunnet snakker om å utrydde fattigdom fokuseres det vanligvis på de aller fattigste. Ifølge Oxfam er det nå på tide å fokusere på de aller rikeste også. Økonomisk, miljømessig og etisk sett har vi bare ikke råd til å ha en verden av ekstrem rikdom og ekstrem ulikhet. Derfor oppfordrer rapporten verdens ledere til å vende om på den økende ulikheten og få en slutt på den ekstreme rikdommen i verden innen 2025.

Når alle lederne nå samles i Davos står krisen i eurosonen, sosiale innovasjoner og tilvekstmarkeder høyt på dagsordenen. World Economic Forum kommer kanskje ikke til å diskutere utryddelsen av ekstrem rikdom innen 2025, men økende ulikhet og ekstrem fattigdom må tas fatt på når de snakker om tusenårsmålene som utløper i 2015 og den nye utviklingsagendaen.

FNs generalsekretær Ban Ki-moon skal delta i World Economic Forum og sier at han planlegger å ta den “uvanlige muligheten” til å møte med 2.500 ledere av regjeringer, næringsliv og det sivile samfunn i Davos. Ban fortalte pressen at hans høyeste håp for 2013 er å nå en ny avtale om klimaendring og å få en slutt på den dødelige and splittende krigen i Syria så fort som mulig. Han vil også diskutere den globale økonomien og hvordan vi kan sørge for nok energi, mat og vann til alle.

Fra Norge planlegger blant annet statsminister Jens Stoltenberg, utenriksminister Espen Bart Eide, olje- og energiminister Borten Moe og nærings- og handelsminister Trond Giske å delta i Davos.