Tre milliarder mennesker vil lide av vannmangel innen 2025

0
790

FNs generalsekretær Ban Ki-moon advarer om at innen 2025 vil tre milliarder mennesker lide av vannmangel, en økning fra 700 millioner i 43 land per i dag.

I generalsekretærens budskap på Verdens vanndag (22 mars) skriver Ban at Tusenårsmålene har hjulpet til å hjulpet å fremheve betydningen av tilgang på rent drikkevann og tilstrekkelige hygieniske forhold.

”(Dette er) unektelig noe som skiller mennesker som har et sunt og produktivt liv fra de som lever i fattigdom og som er mest sårbare for forskjellige livstruende sykdommer. Å gjøre fremskritt på den globale vann- og sanitetsagendaen er avgjørende for fattigdomsbekjempelse og for å nå de andre utviklingsmålene.”

Se Generalsekretærens budskap på Verdens vanndag