Fremtiden vi vil ha: de eldres synspunkt.

0
620
An older person in Havana. UN Photo/Milton Grant

An older person in Havana. UN Photo/Milton Grant

1. OKTOBER, 2013 – Endringer i verdens demografi krever økt oppmerksomhet rettet mot eldres spesifikke behov og utfordringer. Like viktig er det å rette søkelyset mot de viktige bidragsyterne eldre kvinner og menn kan være i samfunnet. Dette er grunnen til at vi i dag markerer FNs internasjonale dag for eldre.

Årets tema er fremtiden vi vil ha: de eldres synspunkt, og ble valgt for å øke oppmerksomheten rundt innsatsen til eldre, sivile samfunn, FN organisasjoner og medlemsland, for å få saker spesielt relevante for eldre på den internasjonale utviklingsagenda.

Fra 1950 til 2010 økte den forventede globale levealder fra 46 til 68 år, den er forventet å stige til ytterligere 81 år ved slutten av århundret. Nesten 700 millioner mennesker er for øyeblikket over 60 år, dette tallet er forventet å øke til 2 milliarder, 20% av verdens beolkning, innen 2050. For første gang i menneskets historie vil det være flere eldre over 60, enn barn i verden.

FNs generalsekretær Ban Ki-moon oppfordret, i en uttalelse vedrørende FNs internasjonale dag for eldre, nasjoner og folk over hele verden til å fjerne barrierer og hindringer som står i veien for eldres fulle deltagelse i samfunnet, mens man på samme tid beskytter deres rettigheter og menneskeverd.

Generalsekretæren inkluderte også sine tanker om utviklingsplanene post-2015 og viktigheten av at eldre og deres beymringer blir inkludert i dette arbeidet. «I vår konsultasjonsprosess for utviklingsplanene post-2015 har FN hørt fra over en million mennesker, mange av disse er eldre. De vil leve i en verden hvor alle har mat, husly, rent vann og sanitasjon, og tilgang til basis helsetjenester og utdannelse.»

Mennesker over heler verden kan nå benytte muligheten til å markere FNs dag for eldre ved å stemme på hvilke saker som er viktigst for dem og deres familier. Bli en del av den globale stemmen og registrer dine prioriteringer. Lær mer på: www.myworld2015.org