Eliasson om ny utviklingsplan post-2015.

0
631
Photo: European Union

Photo: European Union

28. NOVEMBER, 2013 – FNs visegeneralsekretær Jan Eliasson forklarer at vi ikke kan tenke nytt rundt utvikling som ignorerer klimaendringer. «Klimaendringer og utvikling henger sammen», sa Eliasson i avslutningpanelet ved De europeiske utviklingsdager, i Brussel.

Eliasson forklarte videre at året 2015 vil være et kritisk år, ettersom FNs medlemsstater forventes å bli enige om både en post-2015 utviklingsagenda, og en ny klimaavtale.

«Klimaendringer og beskyttelsen av biologisk mangfold må bli integrert i utviklingsagendaen post-2015» sa Eliasson. «Enhver utviklingsplan som ignorerer disse realitetene vil være ufullstendig…Tilpassende og utslippsreduserende klimatiltak vil derfor være meget viktige, dette gjelder også bærekraftig utnyttelse av våre naturressurser.»

Visegeneralsekretæren fokuserte på at avskaffelsen av fattigdom krever «transformativ endring», for å holde den globale temperaturøkningen under 2 grader. «Dette betyr endringer i måten vår økonomi vokser på, endringer i våre produksjons og forbruksmønstre, og ikke minst i vårt energisystem.»

Eliasson innrømmet at det å finansiere en bærekraftig utvikling ikke vil være billig. «Mens det fortsatt skal være en viktig del av, kan offisiell utviklingsstøtte alene ikke møte disse behovene. Innovative kilder til finansiering og bra bruk av innenlands resurser må også søkes,» sa han.

De europeiske utviklingsdager organiseres av Den europeiske kommisjon.