Gi livets gave: gi blod

0
776
World Blood Donor Day

World Blood Donor Day
14.06.13 – Verdens blodgiverdag feires hvert år verden rundt den 14. juni. Dagen bidrar til å øke bevisstheten om behovet for friskt og trygt blod, samtidig som frivillige blodgivere takkes for sine livreddende donasjoner.

Overføring av blod og blodprodukter redder millioner av liv hvert år. Det kan hjelpe pasienter med livstruende sykdommer å leve lenger og med høyere livskvalitet, og brukes i komplekse medisinske og kirurgiske prosedyrer. Blodoverføringer kan også være utrolig viktig for svangerskapsrelatert- og perinatal omsorg.

Mange land har imidlertid ikke tilstrekkelig tilgang på trygt blod, noe som bare kan sikres gjennom regelmessige donasjoner fra frivillige ubetalte blodgivere. Verdens helseorganisasjon (WHO) har som mål at alle verdens land innen 2020 skal få sine blodforsyninger kun fra frivillige, ubetalte givere. I dag står frivillige blodgivere for alt blodet som samles inn i rundt 60 land, men 40 land fortsatt avhengige av donasjoner fra familier og til og med betalte givere.

«Blod som samles fra frivillige ubetalte blodgivere er nøkkelen til trygg og tilstrekkelig blodforsyning i alle land. Det trengs flere frivillige blodgivere for å møte økende behov, samt bedre tilgangen til denne livreddende behandlingen», forklarte WHO-koordinator Neelam Dhingra.

Temaet for årets kampanje på 10-årsdagen for blodgiverdagen er: «Gi livets gave: gi blod». Blodet vi donerer kan brukes i trygge blodoverføringer for å blant annet redde alvorlig anemiske kvinner og barn, ofre for ulykker med stort blodtap, kirurgiske og kreftpasienter, og folk som lider av talassemi, hemofili, sigdcelleanemi og andre blodsykdommer.

Ved å bruke få minutter av din tid på å gi blod kan du gi en hel livstid til en pasient i akutt behov for blod.

For mer informasjon om hvor og hvordan du kan gi blod i Norge, se www.giblod.no.