Generalsekretærens budskap på Internasjonal dag for lese- og skriveferdighet 2007

0
607

Årets tema på Internasjonal dag for lese- og skriveferdighet, helse og lese- og skriveferdighet, fremhever den viktige rollen lese- og skriveferdighet har i arbeidet med å fremme bedre helsebetingelser verden over.

Det er mange viktige sammenhenger mellom lese- og skriveferdighet og helse. Når man legger til rette for at kvinner og menn skal få utvikle kapasiteter og selvtillit som er nødvendig for å forbedre sin egen helse, er lese- og skriveferdigheter et viktig instrument. Barn har bedre muligheter til å vokse opp friske og til å ta utdanning når mødrene deres kan lese og skrive. Lese- og skriveferdighet tjener derfor ikke bare enkeltindivider, men også familier og hele samfunn.

Helsevern og utdanningsmuligheter kan promoteres samtidig. For eksempel har pediatrisk praksis vist seg å være nyttig når man gir veiledning om lese- og skriveferdighet og når man hjelper foreldre med å forberede barna deres for skolegang. Lese- og skriveprogrammer med en helsedimensjon kan spille en viktig rolle når man vil skape og opprettholde en friskere verden, på samme måte som helseinitiativ med en lese- og skrivekomponent kan.

I år er vi halvveis i FNs tiår for lese- og skriveferdighet (2003-2012). Allikevel er det idag ca. 774 millioner mennesker som ikke kan lese eller skrive, og to-tredeler av disse er kvinner. Mer enn 72 millioner barn går ikke på skole. Disse tallene minner oss om at det gjenstår mye før menneskers rett til utdanning og lese- og skriveferdighet blir møtt.

I år er vi også halvveis til Tusenårsmålene skal være nådd i 2015. Et av målene er å oppnå universell skolegang på grunnskolenivå, som er hvor man først lærer å lese og skrive. Høyere lese- og skriveferdighet vil styrke tiltakene våre for å forbedre gravides og barns helse, for å bekjempe HIV/AIDS, malaria og andre sykdommer, og for å nå Tusenårsmålene. Alt i alt, så opprettholder lese- og skriveferdighet utvikling. Det hjelper til med å utrydde ekstrem fattigdom og å øke muligheter, samtidig som det fremmer kjønnslikheter og et bærekraftig miljø.

Global lese- og skriveferdighet forblir en formidabel utfordring. Dette er en utfordring som tilhører oss alle: regjeringer, FN-familien, andre internasjonale organisasjoner, den private sektoren, sivilsamfunnet, lokalgrupper og individer. Hver enkelt kan bidra. Alle kan være en del av løsningen.

Å bli lese- og skrivekyndig gir en følelse av styrke og er essensielt for utvikling og god helse. På denne Internasjonal dag for lese- og skriveferdighet, la oss doble vår innsats for å forbedre lese- og skriveferdighet rundt om i verden, samtidig som vi jobber sammen for å nå vårt ultimate mål, universell lese- og skrivekyndighet.

Ban Ki-moon er FNs generalsekretær.