Slaveri – vår tids største skamplett

0
760
child labour

child labour

02.12.2012 – Når man nevner ordet ”slaveri”, tenker de fleste av oss nok på slavehandel og de millioner av mennesker som ble transportert med slaveskip fra det afrikanske kontinentet til Amerika.

Denne mørke perioden i menneskehetens historie kaster sin skygge over oss også i dag, og bør så klart ikke glemmes. Det var under andre halvdel av 1400-tallet at europeerne begynte å handle med slaver langs Afrikas vestkyst, og i år 1867 hadde mellom syv og ti millioner slaver blitt sendt til Amerika. Slaveriet i Afrika ble offisielt avskaffet i forbindelse med kolonialiseringen på 1800-talet, enten som et resultat av direkte erobring eller gjennom avtaler mellom afrikanske ledere og – hovedsaklig – Storbritannia.

Den andre desember feirer vi den internasjonale dagen for avskaffalsen av slaveri, og fokus i år ligger spesielt på det moderne slaveriet – det som altfor ofte faller i glemmeboken, eller som mange av oss ikke kjenner til.  I dag fins det flere slaver i verden enn noensinne tidigere i vår historie.

Som FNs generalsekretær uttrykker det i sin melding:
– Hver dag, i alle verdensregioner, blir kvinner utsatt for trafficking. De blir solgt og innestengt i bordeller for å utnyttes seksuelt. Små jenter tvangsgiftes, misbrukes seksuelt og tvinges til gjøre husarbeid.  Barn arbeider i miner, der de rigger eksplosiver og puster inn giftig støv. Andre bortføres og gjøres til soldater, tvunget til å drepe og torturere. Menn, adskilt fra egne familier, tvinges til å arbeide i plantasjer eller fanget i illegale fabrikker uten noen mulighet til å betale evig gjeld.

Som forbruker i dag er det heller ikke alltid lett å gjøre etiske valg. Ofte har det produktet som til slutt havner i butikken gått via en lang rekke produsenter, distributører og forhandlere. Dette gjør det veldig vanskelig å spore en komponent i et sluttprodukt tilbake til en bestemt produsent, for eksempel bomullen i en t-skjorte tilbake til en spesifikk bomullsplantasje.

Av den grunn er det ikke alltid mulig å finne ut hvorvidt det har vært slavearbeid involvert i produksjonen av en vare eller ei. Forbrukere kan imidlertid legge press på forhandlerne ved å stille spørsmål, kreve Fair trade-produkter og være oppmerksomme på hva de kjøper. I USA er den såkalte California Transparency in Supply Chains Act of 2010, også kjent som Senate Bill 657, et godt eksempel på hvordan dagens slaveri kan vanskeliggjøres ved å forplikte forhandlere til å publisere sine bestrebelser for å utlsette slaveri og trafficking fra sine direkte  leverandørkjeder.

– I dag må myndigheter, sivilsamfunn og privat sektor gå sammen om å utslette alle samtidsformer for slaveri, sier Ban Ki-moon i sin melding.

ILO anslår antall slaver i dag til 21 millioner.