En avskjed med malaria?

0
754
2013 4 newsletter Baby behind mosquito net USAID Wendy Stone

2013 4 newsletter Baby behind mosquito net USAID Wendy Stone

Verdens malariadag markeres 25. april, og hovedbudskapet for 2013 er «Invester i fremtiden, bekjemp malaria». Målet er stort, men langt fra umulig å oppnå.

Endemisk malaria eksisterte faktisk i Nord-Europa frem til midten av det 20. århundret. Siden da har sykdommen så og si blitt utryddet på kontinentet, med bare et fåtall utbrudd i sørøstlige deler av regionen. Malariamyggen tåler ikke den nordiske kulden, og trives best i tropiske områder.

Utryddelsen av malaria har vært vellykket i andre deler av verden også. I noen områder skjedde dette «automatisk» gjennom forbedrete levekår og helseomsorg, mens andre steder har tatt i bruk pesticider for å kvitte seg med myggen.

Malaria forårsaker imidlertid stadig mange dødsfall. Endemisk malaria er betydelig samfunnsproblem i Afrika og noen deler av Sør-Asia, særlig i India. Konsekvensene er dramatiske: malaria dreper mellom 0,5 til 1 million mennesker hvert år, og de fleste av disse ofrene er barn under 5 år. Malaria kan både bli forebygget og behandlet; vi trenger bare de rette midlene og, viktigst av alt, viljen til å gjøre det.

Store fremskritt har blitt gjort siden tusenårsskiftet, blant annet som følge av en helhetlig tilnærming som inkluderer forskning, vektorkontroll og bedre behandling. Det anslås at 274 millioner tilfeller av malaria og 1,1 million dødsfall ble forebygget takket være den økte innsatsen mellom 2001 og 2010. I tillegg har andelen familier i Afrika sør for Sahara som eier minst et myggnett behandlet med insektmiddel økt fra 3 % til 53 % siden 2000.  

Utdelingen av slike nett regnes for tiden som den mest kostnadseffektive måten å forebygge malaria. Ved å tilby folk i områder rammet av malaria med slike enkle nett kan tilfeller av sykdommen halveres. Bruken av nettene reduserer ikke bare tilfellene av malaria, det fremmer også utvikling og økonomisk aktivitet siden mindre mennesker er syke og inaktive. Det anslås at den økonomiske kostnaden av malaria i Afrika tilsvarer 12 milliarder dollar hvert år, og opp mot 40 % av offentlige helseutgifter i noen land.

Tross innsatsen for å bekjempe malaria er det urovekkende at distribueringen av myggnett har gått ned de siste par årene. 145 millioner nett ble delt ut i Afrika sør for Sahara i 2010, mens det i 2012 bare ble delt ut 66 millioner. Ved å fokusere på de minst utviklede landede – rundt 80 % av dødsfallene forekommer i bare 14 land – er det mulig å redde liv og effektivt forebygge malaria.

Norge står faktisk bak flere positive tiltak. Norske akademikere, for eksempel, samarbeider med sine etiopiske partnere for å utvikle nye modeller for å varsle om malariautbrudd, som stadig endrer seg på grunn av klimaendringer. I tillegg driver Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) i Ås et myggnettprosjekt i Tanzania for å hjelpe lokale myndigheter og produsenter øke nettdekningen i landet.

Slike tiltak er inspirerende eksempler på hva land kan gjøre for å hjelpe, uansett om de er rammet av malaria eller ikke, og fremhever hvor viktig det er at alle støtter kampen mot sykdommen. Dette er avgjørende hvis vi skal klare å få en slutt på lidelsen som allerede har pågått altfor lenge, spesielt i de landene som er rammet hardest.