FNs Barnekonvensjon fyller 30 år!

0
1139
UN Photo
UN Photo

For 30 år siden, den 20. November 1989, ble FNs Barnekonvensjon (UNCRC) vedtatt av FNs generalforsamling, og den ble ratifisert av Norge og de nordiske landene kort tid etter.

Bak Barnekonvensjonen ligger en særlig tankegang: At barn ikke bare er objekter som tilhører sine foreldre og hvor de ikke har medbestemmelse over seg selv. Nei, i Barnekonvensjonen blir barn nemlig sett på som mennesker og individer med egne rettigheter. Barnekonvensjonen sier at barndom er adskilt fra voksen alder, og varer til man fyller 18 år. Fra 0-18 år skal være en spesiell og beskyttet tid, der barn skal få lov til å vokse, lære, leke, utvikle seg og blomstre med verdighet.

Barnekonvensjonen er den mest ratifiserte menneskerettighetsavtalen i historien. Det har inspirert myndigheter til å endre lover og retningslinjer og gjøre investeringer slik at flere barn endelig får den helsehjelp og ernæring de trenger for å overleve og utvikle seg. Det finnes nå også styrkede sikkerhetsforanstaltninger på plass for å beskytte barn mot vold og utnyttelse. Barnekonvensjonen har også vært med til å gi en stemme til flere barn.

Dagen i dag markerer også Verdens barnedag som ble opprettet i 1954. På selve dagen setter FN og UNICEF ekstra fokus på de rettighetene alle verdens barn har, ifølge FNs Barnekonvensjon. Hovedmålet er å forbedre velferden til alle barn, og årets tema er trygghet.