En hjørnestein i demokratiet

Sterke parlamenter er en hjørnestein i demokratiet. De representerer folkets stemme, vedtar lover, tildeler midler til å iverksette lover og holder regjeringer ansvarlige. Den internasjonale dagen for parlamenter og parlamentarisme markeres 30. juni.

På denne dagen i 1889 ble Den Interparlamentariske union (IPU) dannet, som er den globale organisasjonen for parlamenter. Dagen ble offisielt etablert i 2018 gjennom en resolusjon fra FNs generalforsamling.

Dagen feirer parlamenter og hvordan et parlamentarisk system bidrar til å forbedre hverdagen til mennesker over hele verden.

Parlamentenes oppgaver

Parlamenter jobber for å sikre at politikk kommer alle mennesker til gode, særlig de mest sårbare. De knytter også internasjonale og nasjonale agendaer og sørger for at regjeringer iverksetter internasjonale traktater og avtaler som de har undertegnet.

De spiller en viktig rolle i implementeringen av Agenda 2030 for bærekraftig utvikling, og Den Interparlamentariske unionen (IPU) jobber tett med dem for å bidra til å bygge opp kapasiteten til nettopp dette.

IPU har 143 medlemmer og knytter nasjonale parlament sammen, for å skape mer åpenhet, ansvarlighet og deltakelse globalt. IPU deltar i FNs aktiviteter, inkludert fred og sikkerhet, menneskerettigheter og bærekraftig utvikling.

Parlamenter og bærekraftsmålene

Bærekraftsmål 16

Parlamenter og parlamentariske organisasjoner spilte en aktiv rolle i forhandlingene om bærekraftsmålene og foreslo blant annet å inkludere mål om demokratisk styring.

Mål 16 i målene for bærekraftig utvikling er dedikert til å fremme fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling, tilgang til domstol for alle, samt bygge effektive og ansvarlige institusjoner på alle nivåer.

Etter fullførelsen av Agenda 2030 har fokuset for samarbeid mellom FN, nasjonale parlamenter og parlamentariske organisasjoner stadig blitt implementert.

Viktigheten av de unges deltagelse

 Siden fremtidige generasjoner vil leve med de politiske valgene som tas nå, er det viktig at de får plass ved beslutningsbordet. Likevel er unge mennesker underrepresentert i parlamenter over hele verden.

Deres perspektiver, ideer, talenter og drivkraft er avgjørende for å håndtere mange av de største utfordringene det internasjonale samfunnet står overfor. Tiden er inne for å sikre at parlamentene ønsker den yngre generasjonen velkommen.

I 2021 vil Den Interparlamentariske unionen (IPU) og dens parlamenter markere den internasjonale parlamentarismedagen med en rekke arrangementer som setter søkelys på unges autonomi etter den nylig lanserte IPU-kampanjen Jeg sier ja til unge i parlamentet!

Se IPU-videoen der parlamentsmedlemmer erklærer sin støtte til å oppmuntre flere unge til å stille til valg og bli parlamentsmedlemmer:

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19