En krise for kvinner i Gaza

Det er krise for kvinner i Gaza, der mange kvinner spiser og drikker mindre en det de kunne. Årsaken er ikke bare mangel på mat og vann. De vil rett og slett unngå å måtte gå på toalettet.

I Rafah i den sørlige delen av Gaza er det overfylt med mennesker, og over 480 personer må dele på ett og samme toalett. Rapporterte UNRWAs kommunikasjonsdirektør Juliette Touma mens hun var i Gaza den siste uken. «mange kvinner fortalte meg at de ikke spiser og drikker, ikke bare fordi det ikke er nok til alle. Men også for å begrense tiden de må bruke på å gå på de skitne og uhygieniske toalettene». Nesten 1 million kvinner og jenter er drevet på flukt, og mer enn 17 000 kvinner og barn har blitt drept siden krigen startet i oktober.

– 70 % av de sivile dødsofrene var kvinner eller barn.

– 2 mødre blir drept hver time i Gaza.

– 50 000 kvinner i Gaza er gravide, og 5 522 forventes å føde i løpet av den neste måneden.

– Mer enn 3 000 kvinner er blitt enker og nye familieoverhoder etter at deres mannlige partner er død.

(Kilde: UN WOMEN)

Juliette Touma, kommunikasjonsdirektør, på besøk i Deir Al-Balah-leiren sør i Gaza i januar 2024. Foto: UNRWA

Overfylte tilfluktsrom

Tilfluktsrommene for internt fordrevne er uutholdelig overfylte og har lite eller intet privatliv, særlig for kvinner og jenter. Tilfluktsrommet ved UNRWAs Khan Younis Training Center (KYTC). Er for eksempel et av de største tilfluktsrommene i det sørlige Gaza med 40 000 internt fordrevne og 140 fødsler siden krigen startet.

Maysa, som jobber for UNRWA på opplæringssenteret, bekrefter at teamet får mange forespørsler om bind fra kvinner på flukt.

«Mangelen på disse produktene på det lokale markedet har en psykologisk og fysisk innvirkning på kvinnene», sier hun. En ung mor der understreket dette og forklarte at forsøkene på å bruke hjemmelagde. Provisoriske alternativer til bind påvirker helsen og velværet hennes negativt. Hun legger til at hun blir utsatt for stor forlegenhet i familien, og at det er et stort problem for de fordrevne.

Den overfylte flyktningleiren Deir Al-Balah i Gaza (januar 2024). Foto: UNRWA: UNRWA.

690 000 kvinner trenger hygieneprodukter

Totalt sett er det over 690 000 menstruerende kvinner og unge jenter i Gaza som trenger menstruasjonshygieneprodukter, i tillegg til tilgang til rent vann, toaletter og privatliv. Dessverre kan ikke UNRWA dekke den store etterspørselen etter hygienesett, ettersom lagrene enten er helt tomme eller på et kritisk lavt nivå. Denne mangelen gjør at kvinner og jenter risikerer å få infeksjoner i underlivet og urinveiene, og at de utsettes for beskyttelsesrelaterte risikoer.

Stengingen av de fleste butikker og apotek i Khan Younis har forverret situasjonen. Dr. Nisreen, som jobber på UNRWAs helsesenter som betjener KYTCs krisesenter, bekrefter at hygienesettene som deles ut til kvinnene på krisesenteret, ikke inneholder nok bind. «Knappheten på dette produktet på markedene har ført til økte priser, noe som gjør det vanskelig for mennesker på flukt å få råd til det», sier hun.

Palestinske familier som har mistet hjemmene sine, søker tilflukt på en UNRWA-skole i Deir Al Balah © 2023 UNRWA Foto: Mohamed Hinnawi

Støtte fra EU

Hittil har UNRWA delt ut over 80 000 hygienesett til internt fordrevne i Gaza siden krigen startet. UNRWA vil kunne levere mer av det samme med støtte fra EU, som hittil har bidratt med til sammen 14 millioner euro til internt fordrevne for å gi dem husly, inkludert utstyr som hygienesett.

Dessverre trengs det mye mer for å avhjelpe den katastrofale humanitære situasjonen, som er spesielt akutt blant sårbare kvinner og jenter. Den humanitære hjelpen står fortsatt overfor nesten uoverstigelige utfordringer, blant annet i form av stadige bombardementer og adgangsbegrensninger. Den livreddende humanitære hjelpen som kommer inn på Gazastripen, er minimal og langt under det sivilbefolkningen trenger for å overleve.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19