Én million dyr- og plantearter står i fare for å dø ut

0
881
FOTO: UNphoto

Én million dyr- og plantearter står i fare for å bli utryddet. Tap av det biologisk mangfoldet er et tap for menneskeheten. Ikke bare er det et problem for miljøet – det påvirker også menneskers helse siden tilgangen til mat og medisiner er helt avhengig av biologisk mangfold.

22. mai markeres Den internasjonale dagen for biologisk mangfold og årets tema er «Vår løsning finnes i naturen» ­– et budskap om håp og solidaritet og en påminnelse om hvor viktig det er å samarbeide for å oppnå en fremtid hvor mennesker lever i harmoni med naturen.

Å verne om det biologiske mangfoldet er nødvendig for å stanse klimaendringene, for å sikre at alle har tilgang til vann og mat, og for å forhindre pandemier.

– COVID-19 oppstod blant ville dyr og viser hvor nært knyttet menneskers helse er til naturen, sa FNs generalsekretær António Guterres i sin uttalelse i anledning dagen.

Ressursene som stammer fra biologisk mangfold utgjør den menneskelige sivilisasjonens bærebjelker. Omkring 3 milliarder mennesker får 20 % av sitt behov for animialsk fett fra fisk. Planter dekker omkring 80 % av menneskers matbehov, og 80 % av alle mennesker som bor i landlige områder blir behandlet med tradisjonelle plantebaserte medisiner.

Forskning viser at tap av biologisk mangfold fører til en økning i antall infeksjonssykdommer som smitter fra dyr til mennesker. Om mennesker derimot verner om planetens biologiske mangfold, vil vi få tilgang til utmerkede verktøy for å bekjempe pandemier når de oppstår – som den pågående COVID-19-pandemien.