Kampen mot homofobi i den virkelige og digitale verdenen

0
859
takeaction

takeaction
17. mai feirer vi Norges nasjonaldag, men denne dagen er også en symbolsk dag for LHBTI-personer. 17. mai 1990 strøk nemlig Verdens helseorganisasjon (WHO) homoseksualitet fra sin liste av mentale lidelser. Hvert år siden 2005 har denne dagen blitt markert som den internasjonale dagen mot homofobi.

Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og intersex personer (LGBTI) over hele verden har lenge blitt utsatt for diskriminering og vold på grunn av sin seksuelle legning eller kjønnsidentitet. Det har blitt gjort betydelig fremskritt i mange land de siste par tiårene, og fra utsiden kan det tolkes som om problemet er løst. Media har blitt mer sympatisk, offentlige personligheter har kommet ut av skapet, homofile og lesbiske roller inkluderes i store TV-programmer… Men dette reflekterer imidlertid ikke virkeligheten til alle, og mange mennesker rundt om i verden blir fortsatt utsatt for vold, fordommer, og til og med tortur eller henrettelse på grunn av hvem de elsker, hvordan de ser ut, eller hvem de er. Som FNs generalsekretær Ban Ki-moon sa i sin uttalelse: «Kampen mot homofobi er en sentral del av den større kampen for menneskerettigheter for alle».

Homoseksualitet straffes med døden i fem land (Iran, Mauritania, Saudi Arabia, Sudan og Jemen), samt enkelte deler av Nigeria og Somalia, ifølge International Lesbian and Gay Association. «Drakoniske lover som brukes til å kriminalisere og straffe LHBT personer må erstattes med nye lover som er i samsvar med universelle menneskerettighetskonvensjoner og beskytter alle mot diskriminering basert på seksuell legning og kjønnsidentitet», understreket Ban. Lover som forbyr såkalt «homoseksuell propaganda» fremmes i Russland, og store deler av Sentral- og Øst-Europa. Bare forrige uke ble en 23-år gammel mann torturert til døde i Russland i et tilsynelatende homofobisk angrep, og menneskerettighetsgrupper frykter økende homofobiske holdninger i landet.

homophobiaprotest

I en ny rapport understreker ILGA Europe at «full respekt for rettighetene til LHBTI-personer forblir mer av en langsiktig ambisjon enn et mål som kommer til å nås i nærmeste fremtid». I flere europeiske land, både i og utenfor EU, kjempes det fortsatt for grunnleggende sivile og politiske rettigheter som de fleste av oss som lever i demokratiske samfunn tar for gitt.

I tillegg til utbredelsen av homofobi i mange land fremhevde nylig IRIN at LHBTI-personer ofte møter store utfordringer når de krysser landegrenser. «LHBTI-asylsøkere og flyktninger utsettes for en rekke trusler, risikoer og sårbarheter», forklarte Volker Türk, direktør for internasjonal beskyttelse hos FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Seksuelle minoriteter i flyktningleirer har for eksempel blitt utsatt for trakassering, seksuelle overgrep og annen vold.

Temaet for den internasjonale dagen mot homofobi i år er Fight the Homophobia Web Virus, altså bekjemp homofobi-«viruset» online. Homofobi stammer fra individuelle, sosiale og systematiske fordommer, og «cyberhomofobi» beskriver manifestasjonen av homofobi på internett og i sosiale medier. Facebook, YouTube og Twitter er så klart fantastiske verktøy på mange måter, men de kan også være nådeløse. Negative holdninger til homofili og kjønnsidentitet finnes overalt på nettet, og ofte blir seksuelle minoriteter presentert som mindreverdige eller unormale. Disse holdningene utrykkes for eksempel i form av vitser, mobbing, stereotyper, og nedverdigende eller fiendtlige kommentarer.

Hverdagshomofobi” er utbredt på nettet, til tross for at det bidrar til å fremmedgjøre og isolere seksuelle minoriteter. I noen tragiske tilfeller har det til og med ført til selvmord. Vi tolerer ikke lenger rasistisk språk og vi har blitt bedre på å takle kjønnsdiskriminerende språk, men dessverre blir fortsatt svært lite gjort for å forhindre homofobisk og transfobisk språk. «Homo», for eksempel, brukes ofte som skjellsord i flere sammenhenger, spesielt blant ungdom.

Enten det er del av offisiell lovgivning eller spres gjennom uformelle sosiale medier så er utbredelsen av homofobi i vårt moderne samfunn et alvorlig problem. 17. mai forener denne internasjonale dagen folk av alle kjønn og legninger i kampen mot homofobi i både den virkelige og den digitale verdenen.