En mulighet til å utgjøre en forskjell for millioner av migranter.

0
684
EU Humanitarian Aid and Civil Protection/ (CC BY-SA 2.0)

 

EU Humanitarian Aid and Civil Protection/ (CC BY-SA 2.0)
4. OKTOBER, 2013 – Representanter fra FN fremhevet den sørgelige situasjonen internasjonale migranter befinner seg i, i anledning generalforsamlingens høynivå dialog angående internasjonal migrasjon og utvikling.

«Bevisene viser klart at migrasjon bidrar til utvikling,» sa Jan Eliasson, FNs visegeneralsekretær, på en pressekonferanse. «Migrant og diaspora samfunn kan bidra med innovasjon, handel og investeringer. Migranter bidrar til økonomisk utvikling som entrepenører ved å starte opp bedrifter og ansette medarbeider.»

I følge FN fortsetter migrasjon å øke i størrelse og omfang. I år 2000 var det 175 millioner internasjonale migranter, sammenlignet med 232 millioner i 2013. Halvparten av disse er kvinner. Virkningen av remitteringsstrømmninger er også viktig, disse nådde i underkant av 2400 milliarder NOK i fjor. Dette er neste fire ganger så mye som de 780 milliarder NOK som gis i offisiell utviklingsassistanse.

I sine uttalelser til deltagerne av høynivå dialogen, sa generalsekretær Ban Ki-moon at man ikke trenger å se lenger enn til medias overskrifter om tragedien i Lampedusa for å se viktigheten av dette møte. «Først må vi gjøre mer for å beskytte menneskerettighetene til alle migranter,» sa Ban Ki-moon. «Vi kan ikke lenger forbli tause. Vi må eliminerer alle former for diskriminering mot migranter, inkludert de relater til arbeidsforhold og lønn.»

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) oppfordrer verdens ledere til å overkomme sine uenigheter og komme til enigher om konkrete tiltak for global handling for migranter.
«Vi har ikke råd til å la denne mulighetene gå fra oss,» sa IOM direktør, Ambassadør William Lacy Swing. «Vi har en mulighet til å utgjøre en forskjell for millioner av migranter og deres familier.»
Som en del av sitt bidrag til høynivå dialogen vil IOM også presentere sin rapport kalt: 2013 World Migration Report: Migrant Well-being and Development.