Ordre fra Taliban forbyr afghanske kvinner å jobbe med FN

Taliban-myndighetene i Afghanistan har utstedt en ordre. Den forbyr kvinnelige statsborgere som er FN-ansatte å fortsette å jobbe, sa en talsmann for FN på tirsdag.

– Våre kollegaer på bakken som jobber med FN-oppdraget i Afghanistan (UNAMA) fikk beskjed om en ordre fra de facto myndighetene. Den forbyr kvinnelige nasjonale ansatte i FN å jobbe, sier Stéphane Dujarric, talsperson for FNs generalsekretær.

Til tross for relativt konstruktive innledende engasjementer med Taliban-myndighetene, har beslutninger av det fundamentalistiske lederskapet det siste åre inkludert forbud mot kvinner å få tilgang til høyere utdanning. Videre har det inkludert forbud mot å jobbe for frivillige organisasjoner og mot å få tilgang til ulike offentlige rom.

Kvinnelige ansatte er viktig

Den rapporterte beslutningen siktet mot FN-ansatte er bare den siste i en urovekkende trend av forordninger. Disse undergraver hjelpeorganisasjoners evne til å nå de mest trengende.

Afghanisatn-OCHA-UN
En OCHA-medarbeider snakker med fordrevne kvinner i den østlige provinsen Nangahar i Afghanistan. Foto: UNOCHA/Charlotte Cans

– Det sier seg selv, men dessverre må det sies at kvinnelige ansatte er avgjørende for at FN skal kunne levere livreddende hjelp, sier Dujarric. – Slike pålegg, slik vi så i dag, krenker kvinners grunnleggende rettigheter og prinsippet om ikke-diskriminering, sier han. – Kvinnelige medarbeidere er avgjørende for å sikre videreføring av FN-operasjonene på bakken i Afghanistan.

«Mest undertrykkende» stedet å være kvinne

I mars fortalte Roza Isakovna Otunbajeva, FNs spesialrepresentant og leder av UNAMA Assistance Mission, Sikkerhetsrådet at Afghanistan under Taliban fortsatt er det «mest undertrykkende landet i verden [for] kvinners rettigheter».

«I et øyeblikk da [landet] trenger all sin menneskelige kapital for å komme seg etter tiår med krig, blir halvparten av dets potensielle leger, forskere, journalister og politikere stengt inne i hjemmene sine, deres drømmer knust og deres talenter konfiskert,» sa hun i en orientering til rådet.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19