Menneskeretts- forkjempere trues i Sri Lanka

0
629

Sri Lanka23. mars 2012. FNs høykommissær for menneskerettigheter advarer mot å iverksette represalier mot Sri Lankas menneskerettsforkjempere etter at menneskerettighetstrådet vedtok en resolusjon mot Sri Lanka.

Under Menneskerettighetstrådets møte har det vært et uhørt og totalt uakseptabel nivå av trusler og trakassering rettet mot aktivister fra Sri Lanka som hadde reist til Genève for å delta i debatten. Inkludert 71 medlemmer av den offisielle delegasjonen fra regjeringen i Sri Lanka. Det er også blitt rapportert om trakassering av andre aktiviser andre steder i Genève under møtet. På den andre side mottok ambassadøren fra Sri Lanka et anonymt trusselbrev i Genève, som blir nå etterforsket av politiet og FNs sikkerhetsavdeling.

På samme tid har aviser, nettaviser, radio og tv-stasjoner kjørt en uavbrutt kampanje for å rakke ned på aktivister, med navn og bilder, ved å beskrive dem som «NGO-banden». De er gjentatte ganger anklaget for landsvik og forræderi, og beskrevet som leiesoldater og terrorister. Enkelte rapporter har inneholdt tegn til motiv om hevn. Minst to kommentarer til artikler har oppfordret til å brenne ned husene til sosiale aktivister som var navngitt i artiklene, og minst en kommentar oppfordret til å drepe aktivistene.

FNs høykommissær for menneskerettigheter har anført at noen av angrepene på menneskerettighetsforkjemperne ble ført an av statlige nyhetsmedier fra Sri Lanka, regjeringens nettsider eller ble lagt til rette av journalister som var offisielt akkreditert til Menneskerettighetstrådets møte av myndighetene i Sri Lanka.

FNs høykommissær oppfordrer regjeringen til å garantere for beskyttelse av menneskerettighetsforkjemperne, ta avstand fra slike uttalelser, og opprettholde folkets rettigheter til å fritt engasjere seg i internasjonal debatt.