– Europeisk krise for lese- og skriveferdigheten

0
676
Literacy

Literacy

EU må gå over sin politikk for bedring av lese- og skriveferdighet, ifølge en ekspertgruppe nedsatt av EU-kommissær Androulla Vassiliou for å behandle temaet.

Arbeidet resulterte i en rapport som ble presentert innen UNESCOs internasjonale dag for lese- og skriveferdighet den 8. september.

En av fem 15-åringer og nærmere 75 million voksne EU-borgere mangler grunnleggende lese- og skriveferdigheter, noe som reduserer jobbmulighetene og øker sannsynligheten for fattigdom og sosial utestengelse.

Den 80 sider lange rapporten inneholder en rekke anbefalinger. Her er råd til foreldre om hvordan skape en tradisjon med hyggelesing for barna, anbefalinger om å sende ut bibliotekarer til ukonvensjonelle arenaer som shoppingsentre, og påpeking av at det trengs flere mannlige lærere som kan fungere som rollemodeller for gutter – som generelt leser mye mindre enn jenter.

Lederen for ekspertgruppen, prinsesse Laurentien av Nederland, beskriver rapporten som en “oppvekker om krisen som påvirker hvert eneste land i Europa”.

Prinsessen er UNESCOs spesialutsending for lese- og skriveferdighet og utvikling. FN er inne i sitt siste år av sitt ”tiår for lese- og skriveferdighet”. I sin melding i anledning den internasjonale dagen for lese- og skriveferdighet sier FNs generalsekretær Ban Ki-moon at selv om store anstrengelser er gjort i disse ti årene, hvor rundt 90 millioner unge og voksne er blitt lese- og skrivedyktige, må mer gjøres for de anslått 775 millionene verden over som ikke kan lese eller skrive.

“Vi må få opp farten med å nå ut til de mest marginaliserte og å holde denne grunnleggende menneskerettigheten i hevd. Den verdensomfattende bevegelsen for utdanning trenger en stor dytt. Derfor vil jeg senere denne måneden lansere et nytt Education First-initiativ,” sa generalsekretæren.

Initiativet har fokus på tre målsetninger: å få alle barn i skole, å høyne læringskvaliteten, og å fremme globalt borgerskap. “Jeg oppfordrer verdenslederne og alle som er involvert i utdanning til å bli med på dette initiativet. Kostnadene ved å la millioner barn og unge ende opp i samfunnets ytterkant er mye større enn summene som kreves for å nå de internasjonale målene innen utdanning,” sier Ban i sin melding.

Les mere i In Focus.