FNs klimakonferanse i Cancun – COP 16 og CMP 6

0
657

FNs konferanse om klimaforandringer i 2010 ble avholdt i Cancun, Mexico, fra 29. november til 10. desember 2010. Konferansen blir offisielt referert til som den sekstende partskonferansen, COP 16 (Conference of the Parties), i FNs Klimakonvensjon (UNFCCC). Konferansen er også den sjette forhandlingsrunden i COP som tjener som møteplass for partene (CMP 6) i Kyoto-protokollen.

Etter den ikkebindende Københavnavtalen i 2009 var forventningene til COP 16 lave. Fire forberedende runder med forhandlinger ble holdt i løpet av 2010. De første tre av disse ble holdt i Bonn i Tyskland fra 9.-11. april, 1.-11. juni (sammen med de 32. forhandlingsrundene av SBSTA og SBI), og fra 2.-6. August. Rapporter fra Bonn-forhandlingene viste ingen vellykkede utfall. Under den fjerde runden forhandlinger i Tianjin i Kina ble det gjort minimal fremgang, men runden var preget av et sammenstøt mellom USA og Kina.

I august i 2010 uttalte Ban Ki-moon at han tvilte på at medlemsstatene ville nå en ny global avtale for å bekjempe global oppvarming, men etter Tianjin-fohandlingene i oktober uttalte Christiana Figueres, utøvende sekretær for FNs rammekonvensjon om klimaendringer (UNFCCC), ”denne uken har brakt oss nærmere et strukturert sett av bestemmelser som kan fremforhandles i Cancun… Dette er det den største samfunnsmessige og økonomiske transformeringen som verden noen sinne har sett”. Andre kommentatorer snakket om en positiv forhandlingsånd, og om at man hadde banet vei for enighet i Cancun.    

Kilde: http://cc2010.mx/en/about/

http://www.cc2010.mx/en/about/what-is-cop16cmp6/