Verden på boks – lenge leve TV-en

0
739
TV

TV

21.11.2012 – Plasma på paradeplass, mormors gamle svarthvitt fra loppis eller en flatskjerm stilfullt unnagjemt – nesten alle husholdninger har en TV, enten den er stor eller liten. Ofte fins de i flere rom. Kanskje hører du til de som ble født på 40-tallet eller tidligere og husker godt da TV-en slett ikke fantes?


Den 21. november feirer vi verdensdagen for TV. TV kan være en sterk kraft for det gode. Den kan informere mennesker om verden rundt dem. Den kan vise oss hvor mye vi har til felles med våre naboer, nære og fjerne. Den kan belyse mørke kroker der uvitenhet og hat gror. TV-industrien har sågar en unik posisjon for å fremme gjensidig forståelse og toleranse – ved hjelp av programmer som ikke bare forteller de sterkes historie, men de svakes og de marginalisertes, og ikke bare de rikestes perspektiv men også utviklingslendenes. Sistnevnte er i dag hjem for majoriteten av verdens befolkning.

I de nordiske landene virker det som om trenden med stadig økende TV-titting er på vei til å endres. Tittingen har økt hvert år siden 2005, men i Sverige så man i 2011 i gjennomsnitt på 162 minutter TV per døgn, hvilket er en minsking på fire minutter siden året innen. Også i Norge minket tittingen, her med fem minutter, til 178 minutter i gjennomsnitt per døgn.

Danmark er det landet i Norden hvor det ble sett mest på TV i 2011, i gjennomsnitt 198 minutter per døgn, men til og med det er en tilbakegang på en prosent fra året innen. Finland stikker seg ut ettersom tiden som ble brukt på TV-titting er uforandret fra rekordåret 2010, 178 minutter, hvilket altså er presis like mye som i Norge.

I erkjenning av TV-ens økende påvirkning på beslutningstagning gjennom dens rolle som formidler av konflikter og trusler mot fred og sikkerhet til vanlige mennesker, besluttet FNs generalforsamling å utrope den 21. november til verdensdagen for TV.  

Statistikken baserer seg på TNS gallup TV Meter i Norge (12+ år), Finnpanel i Finland (10+ år), MMS i Sverige (3+ år) og TNS Gallup TV Meter i Danmark (3+ år).