En tredjedel av befolkningen på Gazastripen trenger psykologisk og sosial støtte

FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) har rapportert en økning i tilfeller av psykiske lidelser blant befolkningen på Gazastripen, spesielt blant barn, hvorav svært mange har behov for psykiske helsetjenester og psykososial støtte.

Over tre voldelige dager i begynnelsen av august, inntil en våpenhvile ble oppnådd den 7. august, satte israelske forsvarsstyrker i gang rundt 147 luftangrep mot mål i Gaza mens palestinske militanter avfyrte rundt 1100 raketter inn i Israel.

FNs spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten, Tor Wennesland, orienterte Sikkerhetsrådet 8. august om at 46 palestinere var drept og 360 såret. I tillegg var 70 israelere skadde.

Tung belastning for barn

17 palestinske barn var blant de drepte i Gaza i august, og konflikten tar hardt på alle unge mennesker som bor på stripen, sa Adele Khodr, UNICEFs regiondirektør for Midtøsten og Nord-Afrika, i en uttalelse i forbindelse med våpenhvilen.

Lynn Matar
Lynn Matar er et av mange barn som ble rammet av de siste urolighetene på Gazastripen i august. Foto: Ziad Taleb

«For mange barn var dette deres femte periode med krigshandlinger i løpet av de siste 15 årene. Mange lever allerede med de langsiktige psykologiske effektene av konstant eksponering for vold,» bemerket Khodr.

Etter å ha besøkt en familie i Gaza hvis hus ble alvorlig skadet under den siste eskaleringen av konflikten, sa Lynne Hastings, FNs humanitære koordinator for det okkuperte palestinske territoriet, at «den humanitære situasjonen i Gaza forverres stadig, og at den siste eskaleringen i konflikten forverret situasjonen betraktelig. Vi er klare til å samarbeide med alle parter for å sikre at humanitære behov blir dekket.»

Frustrasjon og psykologisk forverring

Yousef Shahin, leder av UNRWAs program for forebygging og kontroll av sykdommer, uttalte på et seminar organisert av FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten (UNRWA) at organisasjonens program for psykisk helse og psykologisk støtte for å behandle mer enn 87 000 tilfeller, er et av de viktigste slike programmene på Gazastripen.

«Vi jobber nå med prosessen med å kartlegge saker, og dersom det viser seg at det er behov for psykologisk støtte, opprettes en sak, og oppfølgning og behandling gis. Vanlige symptomer som pasientene opplever er depresjon og epilepsi, og det er også tilfeller hvor kroniske fysiske sykdommer har rot i psykologiske årsaker.»

65 prosent under fattigdomsgrensen

Sami Owaida fra Gazas psykisk helseprogram forklarer de psykologiske utfordringene innbyggerne på Gazastripen står overfor som følge av den israelske okkupasjonen og blokaden av Gazastripen, som har vart i over 15 år. «Mer enn 65 prosent av befolkningen i Gaza lever under fattigdomsgrensen, og mer enn 60 prosent er arbeidsledige.»

Owaidas kommentarer ble gjentatt av Ghada Al Jadba, leder av UNRWAs helseprogram, som sa at folk i Gaza lever «i en tilstand av frustrasjon og psykologisk nedgang som et resultat av de forverrede økonomiske, sosiale og politiske forholdene».

Gaza
MASSIVE ØDELEGGELSER: Konsekvensene var store for Gazas innbyggere under oppskaleringen av konflikten i forrige måned. Foto: OCHA

«Konflikten i mai 2021 [der store deler av Gaza by ble ødelagt, og hundrevis ble drept eller skadet], førte til et psykisk sjokk, i tillegg til å håndtere strøm- og vannkutt, høy fattigdom og arbeidsledighet – alle faktorer som førte til forverring av den allerede utfordrende helsemessige og psykiske situasjonen til innbyggerne i Gaza».

Mer enn to millioner mennesker bor på Gazastripen: det er bare ett psykiatrisk sykehus, med en kapasitet på til sammen femti sengeplasser.

Les også: Huitfeldt besøkte flyktningleir i Jordan

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19