En viktig faktor for å overleve fødsel

Fødselen av nytt menneskeliv er en verdifull begivenhet. Men fødsel er også risikofylt, både for mor og barn. Jordmødres jobb er avgjørende for en trygg fødsel og for helsen til barn og mødre over hele verden. 5. mai er den internasjonale jordmordagen.

Nyfødt baby innpakket i rosa teppe
Foto: Christian Bowen/Unsplash

Jordmødre redder liv. Deres jobb er avgjørende for å sikre at både mor og barn overlever fødsel. Med sine kunnskapsrike og omsorgsfulle egenskaper, hjelper de kvinner verden over med svangerskap, fødsel og barseltid.

Jordmødrenes viktige jobb

For å nå bærekraftsmål tre, «god helse og livskvalitet», må mor og nyfødtes helse prioriteres og forbedres. Jordmødre spiller en viktig rolle for å lykkes med dette.

Jordmødre retter tiltak for å forebygge helseproblemer under graviditet, anskaffer medisinsk hjelp når det er nødvendig og gjennomfører beredskapstiltak ved fravær av medisinsk hjelp. En jordmor gjør mye mer enn å ta imot barn. De fremmer også helse og velvære i samfunnet.

Når jordmødre utdannes i henhold til internasjonale standarder kan det avverge mer enn 80% av alle mødredødsfall, dødfødsler og nyfødte.

Konsekvenser av Covid-19

COVID-19 har påvirket helsevesenet på mange måter. For jordmødre som hjelper nytt liv til verden, har de ofte måttet sette sine egne liv i fare.

Jordmødre på oppdrag
Foto: UNFPA Yemen

I løpet av pandemien har de måttet gå den ekstra milen – noen ganger bokstavelig talt – for å nå vanskelig tilgjengelige fødsler. Jordmødre er unike i den forstand at de setter sine egne liv i fare for å utføre viktige tjenester til kvinner og nyfødte i selv de vanskeligste humanitære, skjøre og konfliktrammede miljøene.

Dessverre har pandemien påvirket mye av fremgangen jordmødre har jobbet for. Tilgangen til seksuelle og reproduktive helsetjenester har vært begrenset. Stenging av skoler har også ført til dårligere tilgang på informasjon om seksuell og reproduktiv helse. Flere ungdomsgraviditeter, uønskede graviditeter og barneekteskap har blitt sett på som et resultat av dette.

Les også: Frontlinjearbeidere i over 145 land mottar pandemivaksine

I verdenstoppen

I Norden er vi heldige som har tilgang til helsetjenester av høy kvalitet. Fødsels- og mødreomsorg er ikke noe unntak. Den målrettete satsingen på jordmorutdannelse kombinert med velferdsutviklingen, har tilrettelagt for trygg fødsel.

Antall sykepleiere og jordmødre per 1000 mennesker er også blant de høyeste globalt. Men generelt i Europa er det foreløpig mangel på jordmødre. De 7,3 millioner sykepleierne og jordmødrene i Verdens helseorganisasjons europeiske region er ikke nok til å møte dagens og fremtidens behov.

I tillegg er det ifølge data fra FNs befolkningsfond (UNFPA) fortsatt et presserende behov for flere sykepleiere og jordmødre mange Afrikanske sør for Sahara, i tillegg til Sørøst-Asia og noen land i Midtøsten.

Jordmor holder nyfødt baby
Foto: UNFPA Yemen

 Følg dataen: Invester i jordmødre

På den internasjonale jordmordagen vil vi fremme den positive effekten av utdanning og internasjonale standarder for jordmødre for å støtte og forbedre helsen til mødre, nyfødte, barn og ungdom.

Temaet for 2021 er «Følg dataene: Invester i jordmødre». Dataene er inkludert i 2021 State of the World Midwifery (SoWMy) rapport som lanseres i dag. Den er ledet av FNs befolkningsfond, Verdenshelseorganisasjon og det internasjonale jordmødreforbundet og gir en oppdatert analyse av jordmødres innvirkning på helsen til mor og nyfødte.

 

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19