Et selvmord hvert 40 sekund.

0
777
Ozan Ozan, (CC BY-NC-ND 2.0)

Ozan Ozan, (CC BY-NC-ND 2.0)
10. SEPTEMBER, 2013 – Hvert år tar nesten 1 million mennesker sitt eget liv: det er en person hvert 40 sekund. I følge Verdens Helse Organisasjon (WHO) er selvmord et stort helseproblem i høy-inntekts land, og et økende problem i land med lav og middels gjennomsnittsinntekt.

I dag er den Internasjonale dagen for forebygging av selvmord, årets markering er nummer 11 i rekken, den første markeringen ble avholdt i 2003. Åets tema er: ”Stigma: En avgjørende barriere når det kommer til forebygging av selvmord”. Det er alvorlige stigma forbundet med selvmord, mangel på tilgang til passende hjelp er en av de mange faktorene som opprettholder stigma som assosieres med mental sykdom.

Stigma assosiert med selvmord kan bekjempes på ulike måter. Utdeling av informasjon vedrørende selvmord og mental sykdom er viktig, men ikke nok. Det er viktig å motkjempe fordommer rundt mentale sykdommer og arbeide for at de som lider av mentale lidelser ikke opplever diskriminering i samfunnet.

Selv om det har vært en viss bedring i selvmordsraten er selvmord et spesielt stort problem i de nordiske landene. Finland topper statistikken blant de nordiske landene med 16.1 selvmord per 100 000 innbygger hvert år.

Effektiv hindring av selvmord krever en innsats på tvers av sektorer. I de nordiske landene er selvmord ofte relatert til depresjon og alkohol. Overbevisende funn tilsier at god forebygging og behandling av mentale lidelser, samt oppfølging av dem som har forsøkt å ta sitt liv, kan redusere antall selvmord.

Et viktig hjelpemiddel i dette arbeidet er såkalte hjelpelinjer som tilbyr noen å snakke med om man befinner seg i en vanskelig situasjon. En av disse hjelpelinjene er Mental Helse. Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Hjelpetelefonen kan nås ved å ringe 116 123, den holder åpent alle dager hele døgnet og er et gratis tilbud.