tekstilarbeidere i Bangladesh: får de støtten de har krav på?

0
687

Aftenpoten, Norge: Til tross for internasjonale avtaler, som skal sikre menneskerettigheter i situasjoner som denne, har kun 1 av 30 selskaper betalt ut erstatninger til pårørende etter kollapsen av tekstilfabrikken Rana Plaza, i Bangladesh i fjor. Fire store selskaper har riktignok bundet seg til å sette opp et fond, bestående av 250 millioner NOK, men fondet er avhengig av statlig støtte, noe observatører mener kan bli vanskelig med den ustabile politiske situasjonen i landet.