Feilinformasjon skadelig – #PledgetoPause

Feilinformasjon er skadelig for verden. Det kan overta vår følelsesstyring, utnytte våre svakheter, og villede oss til deltagelse i skadelige hendelsesforløp.

Feilinformasjon har skadet vår felles evne til å kontrollere pandemien og holde folk trygge. FN ønsker å ta makten tilbake, og styrke den kollektive innsatsen mot feilinformasjon.

Photo: UN

Den 30. Juni lanserte FN kampanjen #Pause, take care before you share (#Vær oppmerksom før du deler). Kampanjen var en suksess og nådde mer enn 400 millioner mennesker på bare én uke, men vi kan ikke stoppe der. FN har nå som formål å fortsette kampanjen med ytterligere tiltak fra Oktober til utgangen av året; med håp om milliarder av deltagere.

Photo:UN

En enkel atferdsendring er nok til å redde liv.

#PledgetoPause er ikke en standard «vær varsom» kampanje, men et forsøk på å endre menneskers holdninger til hvordan de deler informasjon. Formålet er å fokusere på tankeprosessene i det øyeblikket før millioner av mennesker velger å dele innhold på sosiale medier. Kampanjen forsøker å innføre denne atferdsendringen på to måter:

  1. Feilinformasjon trigger ofte en emosjonell reaksjon som avbryter de analytiske tankeprosessene. En enkel pause i delingsøyeblikket forhindrer dette.
  2. En pause trigger kritisk tenkning som tilrettelegger for en ordentlig analyse av informasjonen som er i ferd med å deles.

    Photo:UN

Delta i #PledgetoPause på sosiale medier!

Hjelp oss i å verne milliarder av mennesker mot de skadelige konsekvensene av feilinformasjon ved å delta i dette globale budskapet fra 21. Oktober.

Her er mer informasjon om FN Verified

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19