Fire viktige indikatorer for at klimaendringer satte rekorder i 2021

Fire nøkkelindikatorer for at klimaendringer – klimagasskonsentrasjoner, havnivåstigning, stigende havtemperaturer og havforsuring – satte nye rekorder i 2021.

Under havoverflaten
Foto: WMO

Dette er nok et tydelig bevis på at menneskelig aktivitet forårsaker endringer på land, i havet og i atmosfæren, med skadelige og langvarige konsekvenser for bærekraftig utvikling og økosystemer, ifølge rapporten State of the Global Climate 2021, publisert av Verdens meteorologiske organisasjon (WMO) i dag.

«Det globale gjennomsnittlige havnivået økte med mer enn det dobbelte av forrige registrerte hastighetsnivå og skyldes hovedsakeligøkende tap av ismasse,» sa FNs generalsekretær António Guterres i en uttalelse i forbindelse med lanseringen av rapporten. «Oppvarmingen av havet viser også en spesielt sterk økning de siste to tiårene, og skjer nå raskere enn noensinne.»

Ekstremvær – klimaendringenes daglige «ansikt» – førte til hundrevis av milliarder dollar i økonomiske tap og skapte store belastninger på menneskeliv og velvære. Dette utløste sjokk for mat- og vannsikkerhet og fordrivelse som har økt i 2022. WMO State of the Global Climate in 2021-rapporten bekreftet at de siste syv årene har vært de varmeste syv årene som er registrert. 2021 var «bare» en av de syv varmeste på grunn av værfenomenet La Niña på begynnelsen og slutten av året. Dette hadde en midlertidig avkjølende effekt, men snudde ikke den generelle trenden med stigende temperaturer på et globalt nivå. Den globale gjennomsnittstemperaturen i 2021 var omtrent 1,11 (± 0,13) °C over førindustriell tid.

Havet sett ovenfra
Foto: Ishan @seefromthesky på Unsplash

FNs generalsekretær António Guterres kritiserte «den dystre gjentakelsen av verdenssamfunnets unnlatelse av å takle klimaforstyrrelser», og brukte publiseringen av WMO-rapporten til å oppfordre til hastetiltak for å nå den «lavthengende frukten» man kan nå ved å transformere energisystemer vekk fra fossilt brensel.

I sin uttalelse foreslo Guterres fem kritiske handlinger for å sette i gang overgangen til fornybar energi. Disse inkluderer større tilgang til fornybar energiteknologi og forsyninger, en tredobling av private og offentlige investeringer i fornybar energi, samt slutt på subsidier på fossilt brensel som utgjør omtrent 11 millioner dollar i minuttet.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19