Flyktningetall opp for første gang de siste fem årene

0
670

UNHCRs rapport ”2006 Global Trends” viste at antallet flyktninger har økt for første gang siden 2002. Økningen på 14 prosent skyldes hovedsaklig krisen i Irak. I tillegg har ulike undergrupper under UNHCRs mandat blitt kraftig utvidet, mye på grunn av bedre registreringssystemer og mer korrekte statistikker.

Det totale antallet flyktninger er ifølge UNHCR nå på rundt 10 millioner. Dette inkluderer ikke 4,3 millioner palestinske flyktninger som faller under mandatet til et annet FN-organ, UNRWA.

Les hele pressemeldingen her