Middelklassen øker i utviklingslandene

0
740


3. JUNI, 2014 – Stadig flere arbeidere i utviklingsland har fått bedre arbeid og tatt steget inn i middelklassen. Men 839 millioner arbeidere tjener fortsatt mindre enn 2 dollar om dagen, sier ILO i sin nye rapport «World of Work 2014: Developing with jobs».

Årets utgave av World of Work fokuserer på utviklingsland og argumenterer for at kvalitetsarbeidsplasser er en viktig pådriver for utvikling. Rapporten bygger på undersøkelser fra over 140 utviklingsland.

Fellesfaktoren blant de landene som har oppnådd høyere inntekt per innbygger og vedvarende vekst er kvalitetsjobber, som igjen gir høyere produktivitet og en fast inntekt.

Utviklingsland som investerer mest i såkalte kvalitetsjobber – med sterkere innslag av anstendig arbeid, rettigheter og sosialt vern – har siden 2007 vokst nesten én prosent raskere enn for andre fremvoksende økonomier, ifølge ILO.

ILOs World of Work 2014: Developing with jobs viser at land som skaper kvalitetsarbeidsplasser klarte seg bedre under den globale finanskrisen, enn de som ikke gjorde det. Bedringen har brakt arbeiderne ut av såkalt ustabil sysselsetting. Rapporten viser også at disse landene taklet fattigdom bedre.

Grunnleggende rettigheter

Resultatet er at arbeidstakere i utviklingsland tar innpå mer avanserte økonomier og i økende grad beveger seg mot middelklassen og bedre arbeidsplasser. ILO-rapporten viser at per-capita inntekt i land som Senegal, Vietnam og Tunisia vokste i gjennomsnitt 3,3 prosent per år mellom 1980 til 2011. Altså mye raskere enn de 1,8 prosent vi i snitt har sett i avanserte økonomier.

– Utvikling på arbeidsmarkedet skjer ikke bare gjennom eksport, frihandel og direkte utenlandske investeringer på egen hånd, sier Guy Ryder, ILOs generaldirektør.

Sosial beskyttelse, respekt for grunnleggende arbeidsstandarder og politikk som fremmer formelle ansettelser, er avgjørende for å skape kvalitetsjobber som øker levestandarden, innenlandsk forbruk og generell vekst.

– Muligheter for anstendig arbeid for kvinner og menn bidrar til å trigge utvikling og redusere fattigdom, sier Ryder.

Men mer enn halvparten av alle arbeidstakere i utviklingslandene – om lag 1,5 milliarder mennesker – lever med utrygge stillinger, uten kontrakter og sosiale beskyttelse.

En tredjedel av disse, rundt 839 millioner mennesker, tjener mindre enn 2 dollar om dagen (€ 1,46).

Arbeidsvandring

Endringen i muligheter til å få et bedre arbeid, påvirker også mønsteret for hvordan arbeidssøkere flytter seg over landegrenser. Unge utdannede mennesker fra kriserammede land beveger seg i økende grad til og mellom fremvoksende økonomier.

I 2013 levde 321,5 millioner mennesker i et annet land enn det de ble født i. Det totale antallet arbeidsinnvandrere har økt med 57 millioner siden 2000, og rundt en femtedel av denne økningen har skjedd de siste tre årene.

Den europeiske union er fortsatt den destinasjonen flest arbeidsinnvandrere fra utviklingsland søker seg til. 51 prosent av arbeidsmigrantene har bosatt seg og arbeider i EU.