FN: bedring i arbeidsledighet lar vente på seg i 2 år!

0
716
Norden.org, Johannes Jansson

Norden.org, Johannes Jansson

20. JANUAR, GENEVE – Slutten på finanskrisen i Vest-Europa vil bringe med seg en økning i økonomisk aktivitet i 2014, men veksten vil være langsom og høy arbeidsledighet vil vedvare, ifølge en ny FN-rapport som tar for seg den økonomiske situasjonen og prospekter for 2014.

Økonomisk vekst, som målt ved brutto nasjonalprodukt (BNP) for Vest-Europa er ventet å øke med 1.5 % i 2014 og 1.8 % i 2015. Rapporten forklarer likevel at veksten vil være ujevnt fordelt mellom land. Storbritannias økonomi er forventet å vokse 2.2 % i 2014, mens Frankrike og Tysklands økonomi er ventet å stige 0,8 % og 1.9% i 2014, henholdsvis.

De landene som ble hardest rammet av eurokrisen viser nå tegn på bedring, selv om FN-rapporten slår fast at de fortsatt er i en delikat situasjon. Rapporten slår også fast at spenning i regionen har gått dramatisk ned siden Den europeiske sentralbanken (ECB) annonserte sin Outright Monetary Transactions (OMT) mekanisme. Gjennom OMT kan ECB foreta ubegrensede kjøp av obligasjoner fra myndigheter som trenger assistanse og aksepterer visse økonomiske tiltak.

Den nådeløse økningen i arbeidsledige – erfart av de fleste landene i regionen etter den store depresjonen – nådde et nytt høydepunkt på 12.2 % i eurosonen. Arbeidsledighetsraten varierer likevel svært mye i regionen. I Tyskland er arbeidsledighetsraten på sitt historisk sett laveste punkt, mens Hellas og Spania står overfor usedvanlig høye arbeidsledighetsrater på rundt 27 %, med arbeidsledighetsraten blant ungdom nesten dobbelt så høy.

Det er ventet at arbeidsledigheten vil forbedre seg langsomt, ettersom vekst i regionen ikke er sterk nok til å anspore vekst til arbeidsmarkedene. I tillegg til dette vil de motløse arbeidere som falt ut av arbeidsstyrken i nedgangstidene, gå inn igjen nå som forholdene bedrer seg, noe som igjen vil forsinke bedringene vi kan vente i arbeidsledighetsraten. I eurosonen anslås det at arbeidsledigheten lå gjennomsnittlig rundt 12 % i 2013, og er ventet å stabiliseres i løpet av 2014, rundt en gjennomsnittlig rate på 12.1 %, før den faller ned til 11.8 % i 2015.