Ungdommens innovative løsninger

Årets internasjonale ungdomsdag hyller de innovative løsningene som tar sikte på å nå bærekraftsmålene og komme seg etter COVID-19-pandemien.

FN har markert den internasjonale ungdomsdagen siden 1999, som understreker ungdoms viktige deltagelse i samfunnet og setter søkelys på de ulike utfordringene og problemene som spesielt unge møter.

Bærekraftig matproduksjon

Foto: UNESCO/Amitava Chandra

Ettersom verdens befolkning forventes å øke med 2 milliarder mennesker i løpet av de neste 30 årene, er det behov for inkluderende mekanismer som sikrer at unge mennesker fortsetter å øke innsatsen for å gjenopprette planeten og beskytte livet, samtidig som biologisk mangfold integreres i matproduksjon.

Temaet for den internasjonale ungdomsdagen 2021, «Transforming Food Systems: Youth Innovation for Human and Planetary Health», understreker at suksessen til en slik global innsats ikke vil oppnås uten meningsfull deltakelse fra unge mennesker.

ECOSOC Youth Forum (EYF) 2021 dekket problemstillinger og prioriteringer som de unge deltakerne fremhevet. Eksempelvis ettervirkningene av COVID-19-pandemien og dens konsekvenser på menneskers helse, miljø og matproduksjon.

Som en del av EYFs offisielle anbefalinger understreket de unge deltakerne viktigheten av å jobbe for et mer rettferdig matproduksjon. I tillegg understreket de behovet for at unge mennesker skal kunne ta informerte beslutninger om valg av mat ved å øke global utdannelse om de sunneste og mest bærekraftige alternativene for både enkeltpersoner og miljøet.

Festivalen «Youth Lead Innovation»

Festivalen #YouthLead Innovation vil finne sted mellom 12.-13. August 2021, som en hyllest til innovative løsninger for å nå bærekraftsmål og komme seg etter COVID-19-pandemien.

Festivalen er en strategisk tilnærming for å drive vår verden mot en løsningsorientert fremtid gjennom ungdomsledet innovasjon da den samler unge entreprenører med FN-kontorer, beslutningstakere og ledere.

Arrangementet gir muligheter for dialog og samarbeid mellom flere interessenter for å bruke innovasjon og teknologi for å nå målene om bærekraftig utvikling og støtte gjenopprettingsagendaen for COVID19.

Festivalen har også som mål å adressere det faktum at mange unge entreprenører fra sårbare og marginaliserte samfunn fortsatt er utelatt. Likestilling og prinsippet «Leaving No One Behind» er også kjernen i arbeidet vårt. Derfor tar festivalen sikte på å skape en plattform for å fremheve det innovative arbeidet unge kvinner, LHBTQI -ungdom, urfolk, migranter, samt unge med nedsatt funksjonsevne gjør.

Sjekk ut festivalens seks tematiske temaer og registrer deg nå!

Les også: De unge fredsbevarerne: i frontlinjen for fred og sikkerhet

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19