Fra 1. verdenskrig til Syria – vi minnes ofrene for kjemisk krigføring

0
723


29. APRIL, 2014 – I krig er det få våpen som er så ondskapsfulle og vilkårlige som kjemiske våpen. Etter 1. verdenskrig, hvor sennepsgass ble anvendt, har det internasjonale samfunnet forsøkt å innføre forbud mot bruk av kjemiske våpen i krigføring. Men kjemiske våpen har blitt brukt flere ganger i ettertid, fra Halabaja-angrepet i Irak til angrep med saringass i Tokyo – eller de nylige angrepene i Syria. Kjemiske våpen utgjør en stor trussel mot menneskeheten – og spesielt mot sivilbefolkningen.

Kjemiske våpen er grunnleggende ustabile og sprer seg raskt. De eksisterer i flytende tilstand, som gass og i fast form og kan spres på mange måter, blant annet ved hjelp av missiler eller granater. Kjemiske våpen kan invadilisere eller drepe. Noen typer, for eksempel pepperspray og tåregass, brukes av politiet forskjellige steder i verden, fordi de kan passivisere en person midlertidig. Andre slags typer, som nervegass, er gjort forbudt av det internasjonale samfunnet, på grunn av dets ustabile og ukontrollerbare virkning på befolkningen i de rammede områdene. Kjemiske våpen klassifiseres som masseødeleggelsesvåpen, sammen biologiske våpen, atomvåpen og radiologiske våpen.

I dag markerer vi Minnedagen for ofre for kjemisk krigføring. Men det faller en skygge over årets minnedag, da bruken av kjemiske våpen ikke tilhører fortidens uhyrligheter. De er en del av nåtidens virkelighet. Så sent som i fjor ble kjemiske våpen brukt i Syria, med grusomme følger. FNs generalsekretær Ban Ki-moon fordømmer angrepene: «Bruken av kjemiske våpen i Syria er et sørgelig angrep på menneskeheten».

I 1925 utformet det internasjonale samfunn flere protokoller som skulle sikre at enhver bruk av kjemiske våpen var en grov overtredelse på internasjonal lov. Dette ble forsterket med Konvensjonen om kjemiske våpen, som kom i 1997. Men det er fortsatt seks land som står utenfor konvensjonen i dag: Angola, Egypt, Israel, Korea, Myanmar og Sør-Sudan.

I sin uttalelse i anledning dagen ber generalsekretæren at landene som står utenfor konvensjon ratifiserer denne så raskt som mulig. Ban Ki-moon roser utryddningen av 90 % av Syrias kjemiske våpen, som nå er blitt fjernet eller destruert, som resultat av internasjonalt samarbeid. Men han understreker også at «vi må fortsette vår innsats. Vi må gjøre det beste for å forhindre fremtidige hendelser».

UNRICs nyhetsbrev om konfliktens konsekvenser i Syria