FN blir testet som aldri før

FNs generalsekretær António Guterres sier at organisasjonen aldri før har møtt på så mange utfordringer som nå.

I en melding i forbindelse med FN-dagen 24. oktober, sier generalsekretæren at FN er et «produkt av håp».

«Håpet – og beslutningen – etter andre verdenskrig om å gå fra global konflikt til globalt samarbeid. I dag testes organisasjonen vår som aldri før. Men FN ble laget for øyeblikk som dette», sier Guterres.

FN
Foto: UN Photo/Cia Pak

FN-dagen feires årlig 24. oktober. Den dagen trådte FN-pakten i kraft i 1945 da den hadde blitt ratifisert av Kina, Frankrike, Sovjetunionen, Storbritannia, USA og de fleste andre underskrivere.

«Nå, mer enn noen gang, må vi bringe verdiene og prinsippene i FN-pakten til alle verdenshjørner. Vi må gi fred en sjanse og avslutte konflikter som setter liv, fremtid og global fremgang i fare. Vi må jobbe for å få slutt på ekstrem fattigdom, redusere ulikhet og redde bærekraftsmålene».

Guterres sier at det er nødvendig å avvenne oss fra fossilt brensel og starte den fornybare energirevolusjonen snarest. I tillegg understreker han viktigheten av frihet for jenter og kvinner samt å sikre menneskerettigheter for alle.

«Når vi markerer FN-dagen, la oss fornye vårt håp og vår overbevisning om hva menneskeheten kan oppnå når vi jobber sammen som én i global solidaritet», sier Guterres.

 

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19