FN-eksperter: “Svikter vi miljøet, svikter vi menneskerettighetene”

0
635
earth day

earth day
«Vi fortsetter å mislykkes i å beskytte og konservere miljøet vårt på mange måter, ofte med store konsekvenser for menneskerettighetene, tross fremgang på noen områder», advarte en uavhengig gruppe FN-eksperter i dag, i forkant av Jordens dag som feires 22. april.

«I tiårene etter den første Jordens dag i 1970 har verdenssamfunnet gjort store fremskritt med tanke på miljømessige saker», sa menneskerettighetsekspertene. «Vi har samarbeidet for å takle fortynningen av ozonlaget, utryddelsen av truede arter, havforurensing, og mange andre miljømessige trusler».

Tross fremgang gjenstår mange kritiske problemer og hindringer. «Retten til helse er en inkluderende rett som også strekker seg til underliggende faktorer som et trygt miljø», fremhevde FNs spesialrapportør for retten til helse, Anand Grover. «Når giftige stoffer dumpes eller lekkes og folk som bor nær avfallsplassene blir syke eller dør er dette et brudd på disse menneskenes rett til liv og helse», understrekte FNs spesialrapportør for giftig avfall, Marc Pallemaerts.

«Når ubehandlet menneskelig avfall som truer vårt miljø dreper og gjør millioner av mennesker, særlig barn, syke, så er dette et brudd på retten til sanitet», forklarte FNs spesialrapportør for retten til vann og sanitet, Catarina de Albuquerque.

«Når vi forurenser jorda og sløser med ressurser, bryter vi rettighetene til framtidige generasjoner, og undergraver en verdensorden basert på demokratisk deltakelse og rettferdig fordelig av planetens rikdommer”, sa FNs spesialrapportør for å fremme en demokratisk og rettferdig verdensorden, Alfred de Zayas.

Dette er bare et fåtall eksempler av de mange utfordringene som stadig møter verdenssamfunnet som følge av miljøets degradering, påpekte ekspertene. «Verdenssamfunnet må samarbeide for å sammen takle disse problemene, samt mange andre kritiske miljøproblemer som fortsetter å ha alvorlige konsekvenser med hensyn til menneskerettigheter».


Photo: Environmental damage caused by junked cars in a once-scenic area of the Great Smokey Mountain in North Carolina UN Photo / Philip Teuscher

 

FN-eksperter: “Svikter vi miljøet, svikter vi menneskerettighetene”

 

«Vi fortsetter å mislykkes i å beskytte og konservere miljøet vårt på så mange måter, ofte med store konsekvenser for menneskerettighetene, tross fremgang på noen områder», advarte en uavhengig gruppe FN-eksperter i dag, i forkant av Jordens dag som feires 22. april.

 

«I tiårene etter den første Jordens dag i 1970 har verdenssamfunnet gjort store fremskritt med tanke på miljømessige saker», sa menneskerettighetsekspertene. «Vi har samarbeidet for å takle fortynningen av ozonlaget, utryddelsen av truede arter, havforurensing, og mange andre miljømessige trusler».

 

Tross fremgang gjenstår mange kritiske problemer og hindringer. «Retten til helse er en inkluderende rett som også strekker seg til underliggende faktorer som et trygt miljø», fremhevde FNs spesialrapportør for retten til helse, Anand Grover. «Når giftige stoffer dumpes eller lekkes og folk som bor nær avfallsplassene blir syke eller dør er dette et brudd på disse menneskenes rett til liv og helse», understrekte FNs spesialrapportør for giftig avfall, Marc Pallemaerts.

 

«Når ubehandlet menneskelig avfall som truer vårt miljø dreper og gjør millioner av mennesker, særlig barn, syke, så er dette et brudd på retten til sanitet», forklarte FNs spesialrapportør for retten til vann og sanitet, Catarina de Albuquerque.

 

«Når vi forurenser jorda og sløser med ressurser, bryter vi rettighetene til framtidige generasjoner, og undergraver en verdensorden basert på demokratisk deltakelse og rettferdig fordelig av planetens rikdommer”, sa FNs spesialrapportør for å fremme en demokratisk og rettferdig verdensorden, Alfred de Zayas.

Dette er bare et fåtall eksempler av de mange utfordringene som stadig møter verdenssamfunnet som følge av miljøets degradering, påpekte ekspertene. «Verdenssamfunnet må samarbeide for å sammen takle disse problemene, samt mange andre kritiske miljøproblemer som fortsetter å ha alvorlige konsekvenser med hensyn til menneskerettigheter».