Guterres om COP28 resultatet

FNs generalsekretær António Guterres sier at resultatet av COP28 for første gang anerkjenner behovet for å gå bort fra fossilt brensel – etter mange år der diskusjonen om dette spørsmålet ble blokkert.

COP28, FNs klimakonferanse, ble avsluttet i Dubai i morgentimene den 13. desember. Med et sluttdokument som anerkjente behovet for en omstilling, men droppet oppfordringen om å «fase ut» fossilt brensel. Noe som førte til ramaskrik fra klimasårbare land og sivilsamfunnet.

«Til dem som motsatte seg en klar henvisning til en utfasing av fossilt brensel i COP28-teksten. Vil jeg si at en utfasing av fossilt brensel er uunngåelig, enten de liker det eller ikke. La oss håpe at den ikke kommer for sent», sier FNs generalsekretær i en uttalelse. «De fossile brenslenes æra må ta slutt – og det må skje på en rettferdig og rimelig måte.»

I uttalelsen sa Guterres at det ifølge vitenskapen vil være umulig å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Uten å fase ut all fossil energi innenfor en tidsramme som er forenlig med denne grensen.

De gratulerer hverandre
Delegater under det avsluttende plenumsmøtet. Foto: COP28/Christophe Viseux

Guterres hilste velkommen noen fremskritt på COP28, blant annet:

COP28 ble enige om forpliktelser om å tredoble kapasiteten for fornybar energi og doble energieffektiviteten innen 2030.

– Det er fremskritt i  tilpasning og finansiering.

– Operasjonalisering av Loss and Damage Fund, selv om de økonomiske forpliktelsene er svært begrensede.

– Tilsagnene til Det grønne klimafondet er nå på rekordhøye 12,8 milliarder dollar til de mest klimasårbare samfunnene.

Generalsekretæren sa at regjeringene i løpet av de neste to årene skal utarbeide nye nasjonale klimahandlingsplaner for hele økonomien. Disse planene må være i tråd med 1,5-gradersmålet og omfatte alle klimagasser.

«Men mye mer må til for å holde håpet om 1,5-gradersmålet i live. Deved sikre klimarettferdighet for dem som står i frontlinjen av krisen. Verden har ikke råd til forsinkelser, ubesluttsomhet eller halve tiltak. Jeg er overbevist om at verden, til tross for mange uenigheter, kan stå sammen og møte klimakrisens utfordringer». sa Guterres i sin uttalelse.

Dr. Sultan Al Jaber, president for COP28, under avslutningsseminaret på FNs klimakonferanse COP28. Foto: COP28/Christopher Pike

Vi er fortsatt med i kappløpet

Simon Stiell, sjefen for FNs klimakontor, sa i sin avsluttende uttalelse til COP28 at COP28 måtte signalisere at menneskehetens største klimaproblem – fossilt brensel og forurensningen det fører med seg – må stoppes. «Selv om vi ikke avsluttet den fossile æraen i Dubai, er dette resultatet begynnelsen på slutten,» sa Stiell.

«Mitt siste budskap er til vanlige mennesker over hele verden som hever stemmen for endring. Hver og en av dere utgjør en reell forskjell. I de viktige årene som kommer, vil stemmene og besluttsomheten deres og besluttsomhet vil være viktigere enn noensinne – så jeg oppfordrer dere til aldri å gi opp…. Vi er fortsatt med i kampen.»

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19