FN har helbredelse som nyttårsforsett

FNs generalsekretær António Guterres understreker at arbeidet mot netto nullutslipp innen midten av århundre er organisasjonens hovedprioritet for 2021.

«FNs hovedambisjon for 2021 er å bygge en global koalisjon for karbonnøytralitet – netto nullutslipp – innen 2050,» uttalte generalsekretæren i sin nyttårstale for 2021.

«Hvert land, by, institusjon og individ kan bidra til å nå vårt mål!»

Generalsekretæren påpekte at til tross for at 2020 har vært et vanskelig år, er det mange positive utviklinger vi kan bygge videre på i 2021.

  • Mennesker er blitt enda bedre til å hjelpe hverandre – naboer som fremmede;
  • Fronlinjearbeidere har bevist sin enorme kapasitet;
  • Forskere har utviklet pandemivaksiner på rekordtid;
  • Mange land har inngått nye forpliktelser i kampen mot klimaendringene.

Guterres understrekte at lærdommen fra «dette vanskelige året,» er at dersom «vi arbeider sammen i solidaritet, vil den positive fremtidsutviklingen nå alle i hele verden.»

2020 har vært et år med prøvelser, tragedier og tårer, uttalte generalsekretæren. COVID-19 rystet våre vanlige liv, og sendte verden inn en tid med lidelse og sorg.

«Så mange har mistet sine kjære – og pandemien fortsetter å herje, med nye sykdomsbølger og død,» fortsatte Guterres i sin tale. «Fattigdom, ulikheter og sult stiger på verdensbasis. Jobber forsvinner og gjeldsbyrden økes. Barn sliter, og vold i hjemme øker i omfang som følge av pandemien.»

«Både klimaforandringer og COVID-19 er kriser som må adresseres av alle, overalt, og sammen – som en del av overgangen til en inkluderende og bærekraftig fremtid.»

Guterres oppfordret igjen til økt internasjonalt samarbeid. «Sammen, la oss stifte fred med naturen, stanse klimakrisen og stoppe spredningen av COVID-19. La oss gjøre 2021 til et år med helbredelse.

Helbrede skadene etter det dødelige viruset. Helbrede de ødelagt samfunn og økonomier. Helbrede splittelser, og viktigst av alt; helbrede planeten.

Det må være vårt nyttårsforsett for 2021.»

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19