FN har til hensikt å forbli i Afghanistan

Etter Kabuls fall har FN gjentatt sitt engasjement om å forbli i Afghanistan og gi bistand til millioner av mennesker i nød.

Ved å fortsette sin upartiske bistand, støtter FN innsatsen for å gjenopprette fred og stabilitet, fremme rettigheter og verdighet for alle afghanere og gi humanitær bistand til de millioner av menneskene som trenger det mest.

Organisasjonen er spesielt bekymret for brudd på menneskerettighetene og fremtiden for afghanske kvinner og jenter.

Omtrent 18 millioner mennesker i landet trenger hjelp og ett av tre barn forventes å bli alvorlig underernært i år, sier FNs barnefond Unicef.

«Selv om noen av de FN-avhengige stabene er midlertidig flyttet, fortsetter flertallet av humanitært personale å støtte humanitær innsats i samsvar med prinsippene om humanitet, nøytralitet, upartiskhet og uavhengighet,» sa Ramiz Alakbarov, FNs visegeneralsekretær for Afghanistan, i en uttalelse.

En kvinne og et barn i flyktningleiren Roghani i Chaman, en pakistansk grenseby. Barn og unge utgjør en stor del av befolkningen i flyktningleiren Roghani. Foto: UN

«Det humanitære samfunnet – både FN og frivillige organisasjoner – fortsetter å være forpliktet til å hjelpe befolkningen i Afghanistan. Selv om situasjonen er veldig kompleks, er de humanitære organisasjonene fast bestemt på å støtte sårbare mennesker i Afghanistan som trenger oss mer enn noen gang,» la han til. Samtidig rapporterte FNs kontor for koordinering av humanitære anliggender (OCHA) at seksjoner hadde vært utplassert rundt Kabul for å vurdere behovene. I år lanserte FN -byrået og dets partnere en appell på 1,3 milliarder dollar for landet, som for tiden er finansiert til under 40 prosent.

Flyktninger og internt fordrevne

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har utstedt et råd som krever et forbud mot tvangsretur av afghanske borgere, inkludert asylsøkere hvis søknader har blitt avvist.

Organisasjonen ønsker at flere stater midlertidig suspenderer tvangsretur av asylsøkere som har fått avslag på søknadene sine.

For tiden har antallet mennesker som forlater Afghanistan for å søke tilflukt i nabolandene vært relativt lavt, sa talsperson for UNHCR, Shabia Mantoo, på en pressekonferanse i Genève.

«Av de hundretusener av mennesker som har blitt fordrevet, har vi nå 550.000 fordrevne i landet, så de er fortsatt i Afghanistan,» sa hun. –  80 prosent av de som har flyktet de siste ukene er kvinner og barn, sier Mantoo.

Oppfordrer til tilbakeholdenhet

Mens desperate afghanere prøvde å rømme fra Taliban under kaotiske forhold på Kabul flyplass denne uken, oppfordret FNs generalsekretær Sikkerhetsrådet til å inngå en internasjonal avtale om Afghanistan.

Generalsekretær António Guterres talte på sikkerhetsrådets møte om situasjonen i Afghanistan. Foto: Evan Schneider

På et krisemøte i FNs sikkerhetsråd mandag, appellerte Guterres om å stå samlet for å sikre at menneskerettighetene opprettholdes, at humanitær bistand fortsetter og at landet ikke blir en plattform for terrorisme igjen. Han sa «de neste dagene vil være avgjørende» og oppfordret «alle parter, spesielt Taliban, til å utvise den største tilbakeholdenhet for å beskytte liv og sikre at humanitære behov kan dekkes».

Etter møtet ga Sikkerhetsrådet en uttalelse som oppfordret til å stoppe fiendtlighetene og starte etableringen av en ny regjering som vil være samlet, inkluderende og representativ, og hvor kvinner kan delta.

Respekt for menneskerettigheter og kvinners rettigheter

Generalsekretæren understreket behovet for å beskytte sivile og gi humanitær tilgang. Han oppfordret andre land til å vise vilje til å ta imot afghanske flyktninger og stoppe alle deportasjoner. «Nå er det på tide å stå samlet,» sa han.

Han anmoder også det internasjonale samfunnet til å «snakke med én stemme» for å opprettholde menneskerettighetene og uttrykte særlig bekymring for de økende bruddene på kvinner og jenters rettigheter. «Det er viktig at de hardt vunnet rettighetene til afghanske kvinner og jenter blir beskyttet,» sa han.

«De henvender seg til det internasjonale samfunnet for å få støtte – det samme internasjonale samfunnet som forsikret dem om at mulighetene deres ville bli utvidet, utdanning ville bli garantert, friheter ville bli spredt og rettigheter ville bli sikret.»

Femten ambassadører uttrykte dyp bekymring for antall rapporterte brudd på menneskerettighetene og understreket det «pressende behovet» for å stille de ansvarlige for retten.

Les også: Taliban anklages for krigsforbrytelser

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19