FN iverksetter nødberedskap etter jordskjelv i Tyrkia og Syria

Tidlig mandagsmorgen rammet et massivt jordskjelv Sør-Tyrkia og Nord-Syria, som førte til frykt for en humanitær krise. FNs hjelpeorganisasjoner kjemper for å hjelpe mange tusen ofre, inkludert de som fortsatt antas å være begravet under ruinene.

Det første jordskjelvet hadde en styrke på 7,8 og rammet nær byen Gaziantep. Minst 78 etterskjelv er rapportert etterfulgt av et andre jordskjelv men en styrke på 7,5. Dette er Tyrkia kraftigste registrerte jordskjelv siden 1939.

«Hjerte mitt går ut til folket i Tyrkia og Syria i denne tragedien» sa FNs generalsekretær António Guterres i en uttalelse. «FN er fullstendig forpliktet til å hjelpe. Organisasjonene våre er på bakken, og vurderer behovene og gir bistand.»

Den tyrkiske regjeringen har utstedt en nivå 4-alarm som ber om internasjonal bistand. Som svar på dette har Verdens helseorganisasjons (WHO) akuttmedisinske team blitt sendt ut for å gi nødvendig helsehjelp til de skadde og mest sårbare som er berørt av katastrofen, uttaler WHO.

Earthquake-Turkey-Syria
En skadet mann mottar hjelp. Foto: UNOCHA/Ali Haj Suleiman

Nasjonale myndigheter fokuserer på søk og redning i etterkant av jordskjelvene, samtidig som de forventer økt behov for traumeomsorg for å behandle de skadde.

«Prioriteten her og nå er å støtte nødhjelpsinnsatsen lokalt,» sa Dr. Catherine Smallwood, senior beredskapssjef ved WHO som koordinerer Tyrkias jordskjelvrespons. «Tyrkia har veldig sterk kapasitet til å reagere på jordskjelv, men på grunn av nivået på ødeleggelsene, har de sendt ut et varsel om internasjonal medisinsk hjelp.»

«Av alle naturfarer forårsaker jordskjelv de dødeligste katastrofene, og står for 58 % av de totale dødsfallene ved katastrofer mellom 2000-2019. Effekten av et jordskjelv forsterkes ytterligere når det rammer spesielt sårbare områder, der motstandsdyktig infrastruktur mangler og humanitære behov er høye», forklarer Mami Mizutori, leder av FNs kontor for katastrofereduksjon.

Samada-Syria-Earhquake
Redningsmannskap leter etter overlevende i ruinene av et hus i Samada i Syria. Foto: UNOCHA/Ali Haj Suleiman

Syria hardt rammet

Jordskjelvet rammet også det nordvestlige Syria, en region hvor 4,1 millioner mennesker er avhengige av humanitær hjelp. Flertallet er kvinner og barn. FNs flyktningeorganisasjon i Syria (UNHCR) «koordinerer aktivt et svar med FN-byråer og andre humanitære aktører for å levere bistand og støtte til de som trenger det i Syria».

På dette tidspunktet rammes syriske samfunn samtidig av et pågående kolerautbrudd og harde vinterhendelser, inkludert kraftig regn og snø i helgen. Den humanitære innsatsen er overbelastet med et underskudd på 48 prosent for siste kvartal av 2022 (det mangler 371,1 amerikanske dollar av 802,1 millioner). 

Ønsker du å hjelpe? 

Du kan støtte FNs nødhjelp til ofrene i Tyrkia og Syria her og her.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19