FN lanserer «Fotball for Målene» – UEFA blir deres første medlem. 

 

Fotball for kvinner
Foto: Joppe Spaa/Unsplash

New York, 6. Juli 2022: I dag, på den første dagen av europamesterskapet i fotball for kvinner 2022, lanserer FN «Fotball for Målene», et nytt FN-initiativ som vil fungere som en plattform for det globale fotballsamfunnet til å vise engasjament for bærekraftsmålene (SDGs). Det europeiske fotballforbundet, Union of European Football Associations (UEFA), kom i desember 2021 med sin egne bærekraftstrategi «Strength through Unity» med fokus på menneskerettigheter og miljø. De slutter seg nå til initiativet som medlem allerede ved opprettelsen.

Initiativet, som er ledet av FN, vil utnytte potensialet fotball har, ikke bare for å øke anerkjennelsen og bevisstheten rundt bærekraftsmålene, men for å oppnå handling og dermed bærekraftig praksis i fotballindustrien samt inspirere spillernes fanbase verden over.

Fotball for Målene ble lansert over et virtuelt arrangement klokken 15:00 norsk tid hvor det foregikk en samtale mellom FNs visegeneralsekretær Amina J. Mohammed og UEFA’s president Aleksander Čeferin. Klippet kan ses på FNs Youtube-kanal og det offisielle nettstedet til Fotball for Målene.

Fotballinteressenter – fra konføderasjoner, nasjonale foreninger, ligaer og klubber, til spillere, supportere, samt media og kommersielle partnere – inviteres til å bli med i Fotball for Målene og bli få til endring ved å forplikte seg til å vedta prinsippene om bærekraftig utvikling og menneskerettigheter , utvikle bærekraftig forretningspraksis og fungere som mestere i bærekraftsmålene. Medlemmene vil bruke sin synlighet og helst også oppsøkende natur via turneringer, spillere, merkevareeksponering, media og fanfellesskap for å heve profilen til bærekraftsmålene gjennom adferd og handling. Gjennom sine forpliktelser vil de øke bevisstheten rundt FNs bærekraftsmål og demonstrere hvordan bærekraftig praksis kan integreres i enhver praksis, inkludert innen sport.

Fotball i gresset
Foto: Connor Coyne /Unsplash

For å synliggjøre forpliktelsene i Fotball for Målene lanserer Norges Fotballforbund et pilotprosjekt som viser hvordan deres landslag, breddefotball og ligaer, og deres mediepartner, vil samarbeide for å støtte FNs bærekraftsmål jobbe tett med FN for å dele resultatene med de som er interessert i å bli med i Fotball for Målene.

De som er interesserte i å delta og dermed bidra til en bærekraftig fremtid oppfordres til å lese mer på Fotball for Målene sine nettsider.

«FN anerkjenner den viktige stemmen fotball har i verdenssamfunnet og rollen fotball kan spille for å øke bevisstheten rundt FNs bærekraftsmål gjennom sportens popularitet. Ikke bare er fotball den mest populære sporten i verden, den er også den mest tilgjengelige» sier Amina J. Mohammed, visegeneralsekretær i FN. «Alt du trenger er en ball for å få mennesker til å spille sammen. Hver dag spiller millioner av mennesker over hele verden fotball, enten det er på en provisorisk bane, i en skolegård eller på et gigantisk stadion. Derfor er vi glade og stolte over å lansere dette initiativet. Fotball for Målene tilbyr en unik mulighet til å øke bevisstheten rundt bærekraftsmålene, og få verden til å handle basert på dem. Vi er takknemlige overfor UEFA for deres engasjement som det første medlemmet av dette initiativet, og vi ser frem til at mange andre i fotballmiljøet blir med å gjøre en innsats fra hvor som helst i verden.»

«Jeg er glad for at FN anerkjenner den sterke stemmen fotball har i verdenssamfunnet og rollen vi kan spille for å øke bevisstheten om målene for bærekraftig utvikling gjennom spillets popularitet,» sier UEFAs president Aleksander Čeferin. «UEFA, som er første medlem av Fotball for Målene, ønsker å ta en ledende rolle som en eksponent for endring i sport ved å bidra til å fremme bærekraftig utvikling og introdusere mer bærekraftige forretnings- og driftsmodeller til fotballindustrien. Jeg er overbevist om at hvis fotball forenes og samler sin kraft for å drive bærekraftig endring, vil det kunne ha en sterk og langvarig positiv innvirkning. I UEFA må vi sette det rette eksempelet mot bærekraftig endring og inspirere andre til å følge oss.»

Fotball for Målene er et vellykket samarbeid mellom FN og ulike byråer, medieorganisasjoner og blant annet både publiserings- og mobilindustrien, for å fremme handling rettet mot bærekraftsmålene.

 

Om Fotball for Målene

Fotball for Målene er et FN-initiativ som engasjerer fotballinteressenter og store aktører for å utnytte fotballens oppsøkende kraft og sportens globale påvirkningskraft for å fremme bærekraft, likhet, menneskerettigheter og klimahandlinger ved å fremme handlinger og praksis rettet mot bærekraftsmålene.

Fotball for Målene inviterer interessenter i det globale fotballsamfunnet, inkludert konføderasjoner, forbund, medlemsforeninger, ligaer, klubber, spillere, sportsmedier og fans til å bidra til endring ved å forplikte seg til prinsippene for bærekraftig utvikling, utvikle bærekraftig praksis og handling med bærekraftsmålene i sentrum. Medlemmene anerkjenner fotballfellesskapets ansvar for å iverksette tiltak for å bidra til å skape en bærekraftig fremtid, samtidig som de sikrer inkludering, likhet og rettferdighet for mennesker.

 

Om FNs bærekraftsmål

De 17 bærekraftsmålene ble vedtatt av verdens ledere på det historiske toppmøtet for bærekraftig utvikling i september 2015. Målene omfatter alt fra helse til likestilling og utdanning, og mobiliserer innsats over hele verden for å få slutt på alle former for fattigdom, bekjempe ulikheter og takle klimaendringene innen 2030, samtidig som man sikrer at ingen blir etterlatt.

 

Om UEFA

UEFA
Foto: UEFA.com

Mesterligaen i fotball for menn, eller Union of European Football Associations (UEFA), er det styrende organet for europeisk fotball og paraplyorganisasjonen for 55 nasjonale forbund over hele Europa. Dens mål er blant annet å fremme fotball basert på samhold, solidaritet, fred, forståelse og rettferdig spill, uten diskriminering, og å fremme og beskytte etiske standarder og godt styresett i europeisk fotball.

 

 

Kontakt for presse:

 

De forente nasjoner (FN):

Carlos Islam

[email protected]

+1 212.963.2985

 

UEFA Media & Public Relations:

[email protected]

+41 848 04 27 27

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19