FN og den Afrikanske Union avslutter fredsbevarende operasjoner i Darfur

Den 22. Desember 2020 vedtok sikkerhetsrådet enstemmig resolusjon 2559, som offisielt avslutter UNAMID´s fredsbevarende operasjoner i Darfur.

I en nylig utgitt pressemelding bekrefter UNAMID at de trekker seg ut av Darfur.

Verdens verste humanitære krise

Væpnede konflikter mellom militser, opprørsgrupper og Sudans regjeringsstyrker brøt ut i Darfur i 2003. Den vestlige regionen i Sudan har siden den gang vært gjenstand for en humanitær katastrofe. FN anslår at om lag 300 000 menneskeliv har gått tapt, og mer enn 2.7 millioner er drevet på flukt.

Foto: UNAMID

Den sivile befolkningen i området har blitt særlig rammet av grusomme drap og voldtekter som følge av konflikten. Nettopp derfor var tidligere FNs generalsekretær Kofi Annan tydelig når han kalte Darfur-konflikten for «verdens verste humanitære krise.» Nyere utvikling gir derimot anledning til optimistiske framtidsutsikter.

Foto: ICC

Etter måneder med folkelige protester avsatte Sudans militære styrker i april 2019 den sittende presidenten Omar al-Bashir. Al-Bashir tok makten i et militærkupp i 1989, og har sittet sammenhengende siden. Ved begynnelsen av 2020 ble al-Bashir utlevert til den internasjonale straffedomstolen (ICC), hvor han nå anklages for forbrytelser mot menneskeheten i Darfur i perioden 2003-2008.

I oktober 2020 ble myndighetene og opprørsgruppene i Sudan enige om en fredsavtale for Darfur-regionen. Sudans overgangsregjering vurderes nå klar til å overta ansvaret for beskyttelsen av sivile i de områdene i regionen som fortsatt trues av ustabilitet.

UNAMID´s mandat til å beskytte sivile

UNAMID er navnet på den fredsbevarende operasjonen i Darfur, som ble opprettet av både FN og den Afrikanske Union (AU). Den fredsbevarende operasjonen var av en ny karakter, ikke tidligere anvendt av FN – og rammeverket for operasjonen ble fremforhandlet i Addis Ababa, Etiopia i 2006. Forhandlingene kom på bakgrunn av omfattende diplomatiske innsatser fra blant andre daværende generalsekretær i FN Ban Ki-Moon. Som følge av dette aksepterte Sudans regjering iverksettingen av UNAMID´s mandat i 2007 i Darfur-regionen.

Foto: UN Photo/Surendra Bahadur Ter

UNAMID hadde beskyttelse av sivile og humanitært personell som hovedansvar; sikre fremkomsten av nødvendig humanitær bistand, og formidle og nedtrappe lokale konflikter og konflikter mellom regjeringsstyrker og opprørsgrupper. Mandatutførelsen skulle skje i overensstemmelse med Doha-dokumentet for fred i Darfur, som danner rammeverket for fredsforhandlingene i regionen.

UNAMID´s mandat til å operere i Darfur ble siden 2007 fornyet årlig, helt inntil 2020, hvor sikkerhetsrådet nå har vedtatt å avslutte operasjonen.

17 February 2010 – Nyala: Joint Special Representative (JSR) Ibrahim Gambari travelled to the South Darfur capital, Nyala. In the picture, Guard of Honor by Chinese UNAMID Military which protects a borehole operated by an Chinese engineering company in Nyala for UNAMID contingents. Foto: UNAMID – Albert Gonzalez Farran

Overdragelsen av ansvar

UNAMID avsluttet sine siste patruljer den 31. desember 2020, og i løpet av de neste seks månedene vil UNAMID-personell utfase deres tilstedeværelse i regionen. Dette innebærer blant annet at de fredsbevarende styrkene og tilhørende militært materiell blir fraktet hjem, og lukking av UNAMID´s kontorer i regionen. Den fullstendige utfasing av UNAMID i Darfur skal skje innen 30. Juni 2020.

I tillegg til å få ansvaret for beskyttelsen av de sivile i området, er også Sudans overgangsregjering pliktet til å støtte fredsarbeidet, sikre vilkår for humanitær assistanse og bidra til nedtrapping av lokale konflikter i regionen.

Foto: UNAMID

FNs generalsekretær António Guterres delte på twitter sin takknemlighet ovenfor den iherdige innsatsen til den mange UNAMID-ansatte som har vært avgjørende i beskyttelsen av sivile i området de siste årene.  Videre understrekte generalsekretæren at FN vil fortsette sin støtte til Sudans gjenoppbyggingsarbeid for å sikre en trygg og bedre fremtid.

FN har en eget designert gruppe for Sudan, i tillegg til den omspennende virksomheten til UNITAMS. Formålet er å sørge for en trygg og sikker ansvarsoverdragelse til Sudans overgangsregjering.

Les andre saker om Darfur:

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19