FN og EU diskuterer nye regler for sosiale medier

Melissa Fleming-dame
FNs visegeneralsekretær for global kommunikasjon Melissa Fleming. © UNRIC

Under arrangementet Digital Services Act diskuterte EU og FN hvordan EUs nye regler for sosiale medier kan bidra til et tryggere og åpnere digitalt rom i og utenfor EU.

Paneldeltakere og publikum utforsket hva den siste utviklingen i EUs Digital Services Act betyr for land utenfor EU under en paneldiskusjon i Brussel ledet av FNs visegeneralsekretær for global kommunikasjon, Melissa Fleming.  

«I FN synes vi det er oppmuntrende å se at EU ser ut over Europas grenser i denne saken», sa Fleming da hun innledet diskusjonen på workshopen. «Konsekvensene av denne loven er allerede merkbare over hele verden – selv før den har tredd i kraft. Vi kan med rette forvente at denne loven kommer til å sette en ny standard for global regulering.»

Internasjonalt koordinerte tiltak 

Under paneldiskusjonen refererte Fleming til FN-sjefens policynotat om informasjonsintegritet på digitale plattformer, som ble lansert tidligere denne måneden. Notatet legger opp til et rammeverk for en samordnet internasjonal respons mot spredning av hat og løgner i det digitale rom. Målet er å stoppe denne negative trenden ved å innføre etiske retningslinjer.  

Sosiale medier-tiktok-netflix-spotify-instagram-grafisk
FN er i ferd med å utarbeide retningslinjer for informasjonsintegritet på digitale plattformer. Retningslinjene er rettet mot myndigheter, digitale plattformer, annonsører og andre interesserte. © Alexander Shatov/Unsplash

Retningslinjer for informasjonsintegritet

Policynotatet vil danne grunnlaget for de etiske retningslinjene for informasjonsintegritet på digitale plattformer. Retningslinjene blir utviklet av FN i forberedelse av neste års Summit of the Future. 

Retningslinjene vil skape et robust grunnlag for et mer humant digitalt rom. I likhet med EUs Digital Services Act, så ønsker FN at plattformene skal skape meningsfulle endringer. Dette vil de gjøre blant annet ved å forplikte seg til å gå bort fra skadelige forretningsmodeller som prioriterer engasjement fremfor menneskerettigheter, personvern og sikkerhet.  

De etiske retningslinjene vil være basert på forskning og støttes av en streng akademisk metodikk. De skal bygge på erfaringer og lærdommer fra ulike land og regioner samt fremtidsrettede løsninger på aktuelle og kommende problemstillinger. Et eksempel på sistnevnte er problemstillinger knyttet til kunstig intelligens.  

«De etiske retningslinjene som nå er under utvikling vil ta hensyn til situasjonen i alle verdens land. Vi kommer ikke til å ha mulighet til å sanksjonere selskapene, men vi mener at vi har en betydelig moralsk autoritet», sa Fleming under panelsamtalen.

telefon-farger
Digitale plattformer misbrukes for å undergrave vitenskapen og spre feilinformasjon og hat. © Rodion Kutsaiev/Unsplash

Ringvirkninger  

Paneldeltakerne på arrangementet var enige om at det er nødvendig å ta tak i problemet i fellesskap fra et globalt perspektiv. Det er en balansegang å ta vare på de ulike interessene. Man må sørge for at man beskytter menneskerettigheter og informasjonstilgangen, samtidig som man sikrer at alle er beskyttet mot feilinformasjon.  

«Veien videre må være menneskerettighetsbasert, flerpartsbasert og flerdimensjonal», sa Fleming da hun innledet workshopen om Digital Services Act.  

Paneldiskusjonen var en del av et heldagsarrangement i regi av EU-kommisjonen med seminarer, nettverksbygging og diskusjoner om temaene som dekkes av Digital Services Act. Paneldiskusjonen samlet rundt 1600 personer i Brussel og digitalt. 

Mer informasjon:

  • Digital Services Act og forordningen om digitale markeder.
  • Under koronapandemien så lanserte FN Verified, som er en kampanje som skal hjelpe folk å gjennomskue feilinformasjon om pandemien. Kampanjen vil bli utvidet til å også omfatte klimaendringer.
  • Mer informasjon om FNs retningslinjer for informasjonsintegritet på digitale plattformer finnes her.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19