FN-operasjonen for å overføre olje fra havarert skip er i gang

FN har startet en operasjon for å desarmere det som kan være verdens største tikkende bombe. I Rødehavet utenfor kysten av det krigsherjede Jemen er det nå satt i gang en omfattende redningsaksjon for å overføre én million fat olje fra FSO Safer til et erstatningsfartøy.

FSO Safer, en supertanker i forfall som ligger fortøyd utenfor Jemens kyst i Rødehavet, utgjør en alvorlig trussel. Hvis den slipper ut oljen i Rødehavet kan det føre til en miljømessig, humanitær og økonomisk katastrofe.   

Konsekvensene vil være alvorlige: uberørte rev, mangroveskoger og marint liv vil bli ødelagt, og millioner av mennesker vil bli utsatt for sterkt forurenset luft. I tillegg vil Jemen, der 17 millioner mennesker allerede trenger matvarehjelp, bli avskåret fra viktige forsyninger som mat, drivstoff og nødhjelp. 

Konsekvensene for kystsamfunnene vil være ødeleggende, og hundretusener av arbeidsplasser i fiskeindustrien vil gå tapt nesten umiddelbart. Bare gjenoppbyggingen av fiskebestandene vil ta 25 år, og oppryddingskostnadene anslås til 20 milliarder dollar. Dette tilsvarer rundt 200 millarder norske kroner.

Pågående innsamlingaksjon fra FN for å redde FSO Safer

Gavmilde givere, private selskaper og privatpersoner har bidratt med 115 millioner dollar til den FN-koordinerte planen for å forhindre utslippet. FN trenger fortsatt 28 millioner dollar, som tilsvarer rundt 280 millioner norske kroner, for å fullføre arbeidet.  

Norge har siden 2020 støttet FNs innsats for å avverge denne potensielle miljøkatastrofen og har så langt besluttet å bidra med over 25 millioner kroner til dette viktige arbeidet.  

Les også: De nordiske landene lover 73 millioner dollar til Jemen 

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19