FN-råd fordømmer koranbrenning som en religiøs hathandling

Menneskerettighetsrådet vedtok 12. juli en resolusjon som fordømmer og på det sterkeste tar avstand fra alle former for religiøst hat, inkludert de nylige offentlige brenningene av Koranen.  

Med 28 stemmer for, 12 imot og 7 avholdende, vedtok rådet resolusjonen som «avviser sterkt» og «fordømmer» gjentatte «handlinger med offentlig brenning av den hellige Koranen».  Resolusjonen understreker behovet for å stille de ansvarlige til ansvar på en måte som er forenlig med statenes forpliktelser i henhold til internasjonal menneskerettighetslovgivning.  Den oppfordret også statene til å vedta nasjonale lover og retningslinjer for rettshåndhevelse som adresserer, forebygger og straffeforfølger handlinger og oppfordringer til religiøst hat.

Resolusjonen pålegger også menneskrettssjef i FN Volker Türk å utforme en rapport som tar for seg spredningen av religiøst hat i Europa. I tillegg oppfordres det til å identifisere og lukke eventuelle juridiske gap som gjør det utfordrende å forhindre og straffe de som oppmuntrer til eller selv utfører handlinger som sprer religiøst hat. 

Nettsendingen av Menneskerettighetsrådets møter finnes her. Dokumenter og rapporter knyttet til Menneskerettighetsrådets femtitredje ordinære sesjon finnes her.

koran-islam-bok
28. juni brente en person i Sverige noen sider av et eksemplar av Koranen foran Stockholms største moské under Eid al-Adha-høytiden. © Rachid Oucharia/Unsplash.

Resultatet av avstemningen:  

For (28): Algerie, Argentina, Bangladesh, Bolivia, Elfenbenskysten, Cuba, Eritrea, Gabon, Gambia, India, Kasakhstan, Kirgisistan, Malawi, Malaysia, Maldivene, Marokko, Pakistan, Qatar, Kamerun, Kina, Senegal, Somalia, Sør-Afrika, Sudan, Ukraina, De forente arabiske emirater, Usbekistan og Vietnam.  

Mot (12): Belgia, Costa Rica, Finland, Frankrike, Litauen, Luxembourg, Montenegro, Romania, Storbritannia, Tsjekkia, Tyskland og USA.  

Avholdende (7): Benin, Chile, Georgia, Honduras, Nepal, Paraguay og Mexico. 

Les også: Økt norsk støtte til FNs arbeid for menneskerettigheter

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19