FN setter søkelys på kvinners og unges entreprenørskap og robuste distribusjonskjeder

I forbindelse med årets utgave av den internasjonale dagen for mikro-, små og mellomstore bedrifter (SMBer) setter FN fokus på kvinners og unges entreprenørskap. SMBer som ledes av kvinner og unge er svært sårbare for eksterne sjokk. De møter også mange utfordringer som hindrer vekst. Dette inkluderer blant annet begrenset tilgang til rimelig finansiering, støtte til kapasitetsbygging, partnerskapsnettverk og globale markeder. Samtidig er det stadig flere kvinner og unge som starter bedrifter verden over, både prosentvis og totalt sett.  

I tillegg til å fokusere på kvinners og unges entreprenørskap så vektlegger FN i dag også betydningen av robuste distribusjonskjeder. Distribusjonskjeder spiller en avgjørende rolle i den globale handelen, men konflikter, katastrofer og pandemier kan forstyrre deres funksjon, øke kostnadene og skape transaksjonsproblemer. I tillegg kan konkurranse og konsentrasjon i internasjonale distribusjonskjeder presse leverandørene til å kutte kostnader. Dette kan føre til dårlige arbeidsforhold, uverdige lønninger og miljøproblemer.    

«Vi må skape rammebetingelser som støtter mikro-, små og mellomstore bedrifter og som fremmer finansiell inkludering slik at alle får lik tilgang til markeder og finansiering», sa FNs generalsekretær António Guterres i forbindelse med årets SMB-dag. Han la også til at det er behov for å bygge bærekraftige distribusjonskjeder «som er til fordel for arbeidstakerne og som tar hensyn til miljøet».

kvinner-postit-jobbing
Det vil være behov for 600 millioner arbeidsplasser innen 2030 for å absorbere den voksende globale arbeidsstyrken. På bakgrunn av dette er satsing på små og mellomstore bedrifter en høyt prioritert oppgave for mange regjeringer rundt om i verden. © Unsplash/Jason Goodman

Internasjonal dag for mikro-, små og mellomstore bedrifter 

I 2017 så utropte FNs generalforsamling 27. juni til SMB-dagen for å øke bevisstheten om den viktige rollen som SMBer spiller i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål 

Globalt så utgjør små og mellomstore bedrifter rundt 90 % av alle bedrifter, de sysselsetter 60-70 % av arbeidsstyrken og de står for 50 % av det globale BNP. De er selve fundamentet i mange samfunn fordi de støtter opp om lokale og nasjonale økonomier og sørger for livsgrunnlag. Dette gjelder særlig for marginaliserte grupper som fattige arbeidstakere, kvinner, ungdom og utsatte grupper.   

Med riktig støtte har SMBer potensialet til å skape økonomiske endringer, arbeidsplasser og rettferdig økonomisk vekst. SMB-dagen har som mål å understreke deres avgjørende rolle og utforske mulighetene for videre utvikling.

kvinner-bønner-arbeid
I fremvoksende økonomier er det SMBene som skaper de fleste formelle jobbene. De skaper 7 av 10 arbeidsplasser. © Unsplash/Max Panamá

Betydningen av små og mellomstore bedrifter for FNs bærekraftsmål

Bærekraftsmålene-hjul
SMBer er viktige for å nå FNs bærekraftsmål. SMBer bidrar spesielt mot mål 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst og mål 9 om industri, innovasjon og infrastruktur. © UN   

Ifølge en rapport fra FNs avdeling for sosiale og økonomiske affærer spiller SMBer en viktig rolle i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål. Dette gjelder særlig mål 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst og mål 9 om industri, innovasjon og infrastruktur.  

Et eksempel på hvordan SMBer er med på å oppfylle mål 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst er ved at de positivt bidrar til BNP og økonomisk vekst ved å skape arbeidsplasser. I tillegg har de potensial til å fremme gode arbeidsvilkår, særlig i fremvoksende økonomier, ettersom de er den største formelle jobbskaperen i disse landene.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19