FN vedtar historisk miljøtraktat for havet

Denne uken vedtok FN en miljøtraktat for å beskytte det biologiske mangfoldet i havet. Traktaten gjelder havområdene som ingen land eier eller kan kontrollere, altså områdene utenfor nasjonal jurisdiksjon. Totalt utgjør havområdene traktaten dekker en majoritet av havet ved at de dekker over to tredjedeler av verdens havområder. 

«Havet er livsnerven for planeten vår, og i dag har vi pumpet inn nytt liv og håp for å gi havet en mulighet til å kjempe», sa FNs generalsekretær António Guterres.

Fishes-ocean
Tapet av havis akselererer den globale oppvarmingen og endrer klimamønstrene. © NASA/Kathryn Hansen

Miljøtraktaten har vært under utarbeidelse i 15 år og bygger på FNs havrettskonvensjon. Med avtalen på plass vil havområdene som ikke er dekket av nasjonale grenser få en betydelig økning i sin juridiske beskyttelse ettersom avtalen gir et viktig rammeverk for maritimt samarbeid på tvers av landegrensene. Dette vil fremme bevaring og bærekraftig bruk av det biologiske mangfoldet i havet som helhet.

arktis-hav-arbeidere
Opprydning av verdens hav. © Synthes3D for The SeaCleaners

Avtalen trer i kraft når minst 60 av FNs 193 medlemsland har ratifisert den. Generalsekretær Guterres oppfordret alle stater til å signere og ratifisere avtalen så snart som mulig. «Dette er avgjørende for å håndtere truslene mot havet og for å lykkes med havrelaterte mål – inkludert 2030-agendaen og Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework», sa han.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19