FNs ekspertgruppe besøker Norge

FNs ekspertgruppe for mennesker av afrikansk avstamning er på undersøkelses besøk i Norge fra 11. til 20. desember 2023.

Ekspertene samler informasjon om alle former for rasisme, rasediskriminering, fremmedfrykt og relatert intoleranse.  For å vurdere den generelle menneskerettighetssituasjonen for afrikanere og mennesker av afrikansk avstamning i Norge.

Arbeidsgruppens delegasjon, som besøker landet etter invitasjon fra regjeringen. Vil reise til Oslo, Kristiansand, Bergen og Trondheim og møte representanter for regjeringen. Nasjonale institusjoner, personer av afrikansk avstamning, sivilsamfunnsorganisasjoner og enkeltpersoner som arbeider med spørsmål om rasisme og rasediskriminering.

Delegasjonen, som også består av menneskerettighetsekspertene Catherine Namakula og Miriam Ekiudoko, skal undersøke god praksis og mangler i arbeidet med å beskytte menneskerettighetene til personer av afrikansk opprinnelse i Norge. Arbeidsgruppen vil legge fram en rapport om besøket for Menneskerettighetsrådet i september 2024.

Ekspertene skal også fremme det internasjonale tiåret for mennesker av afrikansk avstamning (2015-2024), som har som mål å synliggjøre bidraget fra mennesker av afrikansk avstamning til samfunnet, og styrke nasjonalt, regionalt og internasjonalt samarbeid for å sikre at menneskerettighetene til mennesker av afrikansk avstamning over hele verden respekteres, beskyttes og oppfylles.

Vidvinkel fra åpningen av Menneskerettighetsrådets 52. sesjon.
Bilde:UNPhoto/Violaine Martin

Ekspertgruppen for mennesker av afrikansk avstamning ble opprettet 25. april 2002 av den daværende Menneskerettighetskommisjonen.

Arbeidsgruppen er en del av de såkalte spesialprosedyrene til FNs menneskerettighetsråd.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19