FNs generalforsamling krever umiddelbar russisk tilbaketrekning

På torsdag oppfordret FNs generalforsamling oppfordret til å avslutte krigen i Ukraina og krevde Russlands umiddelbare tilbaketrekning fra landet, i tråd med FN-pakten.

Under sin gjenopptatte ellevte krisesesjon vedtok verdensorganet en ny resolusjon som krever en slutt på krigen, bare timer før konflikten gikk inn i sitt andre år på fredag.

Resultatene var 141 medlemsstater for og syv mot – Hviterussland, Den demokratiske folkerepublikken Korea, Eritrea, Mali, Nicaragua, Russland og Syria. Blant de 32 avholdende var Kina, India og Pakistan.

I henhold til vilkårene i resolusjonen på 11 avsnitt gjentok forsamlingen sitt krav om at Russland «umiddelbart, fullstendig og betingelsesløst trekker alle sine militære styrker ut av Ukrainas territorium, og ba om stans i fiendtlighetene».

UN-Ukraine
FNs generalforsamling vedtar en resolusjon om en rettferdig og varig fred i Ukraina.

Rettferdighet for alle ofre

Resolusjonen bekreftet forsamlingens forpliktelse til Ukrainas suverenitet, uavhengighet, enhet og territoriale integritet innenfor sine internasjonalt anerkjente grenser, til sitt territorialfarvann.

Forsamlingen understreket også behovet for å sikre ansvarlighet for de alvorligste forbrytelsene i henhold til folkeretten begått i Ukraina gjennom uavhengige nasjonale eller internasjonale etterforskninger og rettsforfølgelser for å sikre rettferdighet for alle ofre og forebygging av fremtidige forbrytelser.

 

 

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19