FNs generalsekretær: Klimaendringer er den største trusselen mot bærekraftig utvikling

0
728
UN Photo/Eskinder Debebe

UN Photo/Eskinder Debebe
22. OKTOBER, 2013 – FNs generalsekretær Ban Ki-moon sa i sin åpningstale til Det globale forumet for grønn vekst, i København, Danmark, at klimaendringer er den største trusselen mot bærekraftig utvikling. På samme tid fokuserte han på at klimaendringene også er en av de største mulighetene i vår tid. Han uttrykte hvor viktig Det globale forumet for grønn vekst er for å etablere en dynamisk global markedsplass for grønn kapital, og løsninger.

Han minnet om at det trengs mye kapital til for å utvikle en infrastruktur basert på lite karbon bruk. «Vi ser fremskritt – men ikke fort nok og ikke i et stort nok omfang,» sa Ban Ki-Moon.

«Alt for ofte går viktige fakta tapt i frykten: det å adressere klimaendringer er en av våre største muligheter. Med mer handling basert på kunnskap kan vi skape jobber, forbedre helsetilbud, beskytte miljøet og jobbe videre for grønn vekst», avsluttet han.