Nye varianter av Covid-19 truer med å undergrave vaksinasjonsprosessen

FNs generalsekretær advarer om at Covid-19 pandemien «åpenbart ikke er over» da verden markerte milepælen på 4 millioner dødsfall.

Generalsekretær António Guterres påpekte at «disse tragiske dødsfallene er mer enn befolkningen i et av tre land på jorden».

«Viruset sprer seg raskere enn vaksinedistribusjonen,» sa Guterres. «Pandemien er langt fra over, mer enn halvparten av ofrene har dødd i år.»

«Hvis viruset fortsetter å spre seg som ild i tørt gress, er mange millioner mennesker utsatt. Jo mer det sprer seg, desto flere varianter ser vi – varianter som er mer overførbare, mer dødelige og mer sannsynlig å undergrave effektiviteten av dagens vaksiner.»

Guterres understreker at verden trenger et globalt vaksinasjonsprogram. «Rettferdig distribusjon av vaksiner er den største moralske testen i vår tid. Det er også en praktisk nødvendighet. Inntil alle er vaksinert, er alle truet.»

I forbindelse med et møte med finansministerne fra G20-landene i Venezia, advarte generalsekretæren om at til tross for at 70 prosent av befolkningen i noen utviklede land er vaksinert, er tallet mindre enn 1 prosent for lavinntektsland.

«Vi trenger minst 11 miliarder doser for å vaksinere 70 prosent av verden og avslutte denne pandemien. Donasjoner og gode intensjoner vil ikke føre oss dit. Dette krever det største globale helsearbeidet i historien».

Les også: De hardest rammede og færrest vaksinerte

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19