FNs generalsekretær: «På tide å bli tøffere i kampen mot malaria»

0
613

På tide å bli tøffere i kampen mot malaria
Av Ban Ki-moon

    "Detaljer rundt mine sikkerhetsforanstaltninger er vanligvis vanskelig å sette ut av spill. De innebærer sjelden urolige folkemengder, eller områder som befinner seg midt i konfliktens hete. Men på en reise i Øst-Afrika i fjor gikk jeg rett inn i en myggsverm. Uttrykket i ansiktene deres gjorde det klart for meg at selv god beskyttelse ikke ville være til hjelp mot denne ubevæpnede trusselen på størrelse med et støvfnugg.

Malaria er en ubarmhjertig morder. På den tiden det tar å lese denne artikkelen vil seks barn dø av sykdommen. Hvert år får så mange som en halv milliard mennesker malaria og mer enn en million dør av det.

Eksperter mener at malaria bremser den økonomiske veksten i Afrika med opp til 1,3 prosent hvert år ved å holde igjen utvikling, og sykdommen koster et titalls milliarder i tapt produktivitet. I land hvor malaria er spesielt akutt er det ikke uvanlig at 40 prosent av statens helsebudsjett blir spist opp av sykdommen. Dette har en lammende effekt på sosial helse, velferd og utvikling.

Dette er helt uakseptabelt, ikke minst fordi malaria kan forebygges og behandles.

Det internasjonale samfunnet har slått tilbake dødelige epidemier før. Meslinger er utslettet, og vi er endelig i ferd med å skrive det siste kapittelet i utryddelsen av polio. Det er mulig vi ikke vil være i stand til å bli kvitt malaria med en gang, men vi kan klare å kontrollere sykdommen og redusere antallet døde dramatisk hvis vi bare handler i felleskap.

Den 25. april markerer det internasjonale samfunnet sin første malariadag. På denne dagen lanserer FN-familien og deres partnere et altomfattende internasjonalt initiativ for å ekspandere vår felles kamp mot malaria. 

Dette er første gang det internasjonale samfunnet vurderer en lignende fullskala kontrollinnsats. Tidligere innsats har gitt enkelte positive resultater, men mangelen på ressurser tvinger oss til å sette et ensrettet fokus på barn og gravide mødre- de to gruppene som lever med størst risiko for å dø av sykdommen. Vi reddet liv, men med det etterlot vi også et stort antall mennesker ubeskyttet mot sykdommen. Dette førte til at den har blitt holdt i live, og blir spredt ut i befolkningen. Resultatet er at malaria fortsatt er endemisk over hele Afrika sør for Sahara, i Asia, Latin-Amerika og på de karibiske øyer.

For å lykkes i kampen mot malaria kreves ikke annet enn omfattende distribuering av myggnett og medisiner, i tillegg til innendørs bruk av spraymidler. Det koster mindre enn 10 dollar å kjøpe og distribuere myggnett behandlet med insektsmiddel som varer opp til fem år. Denne lille investeringen fra staten gir altså fem års beskyttelse. Mottakerne får dermed muligheten til å gå på skole, arbeide og bidra til samfunnet.

Det er vanskelig å forestille seg en bedre måte å bruke 10 dollar på. Et bevis er Etiopia som har halvert dødsfall forårsaket av malaria de siste tre årene. Rwanda har redusert dødsfall blant barn med to tredjedeler. Begge landene distribuerte millioner av myggnettinger innsatt med langtidsvirkende innsektsmiddel, og ga malariamedisiner til de som trengte det.

Det er nå på tide å styrke innsatsen i alle land som er påvirket av sykdommen. Dette er derfor jeg, sammen med Roll Back Malaria og min nye spesialutsending for malaria Ray Chambers, ønsker å presentere en vågal, men oppnåelig, visjon. Vårt mål er å stanse malariarelaterte dødsfall ved å sørge for at alle berørte parter får dekket behovene sine i Afrika innen slutten av 2010. 

Dette betyr å skaffe alle befolkningsgrupper som befinner seg i risikosonen myggnetting innsatt med langtidsvirkende innsektsmiddel, samt spray til innendørs bruk. I tillegg må alle offentlige helsetilbud ha tilgang til effektiv malariabehandling og diagnostisering. Gravide kvinner må dessuten motta spesialbehandling i områder hvor forekomsten av malaria er høy. Distribusjonskanaler, spesielt gjennom lokale helsearbeidere, må styrkes og utvides. Og da mange mennesker fortsatt dør av malaria er utvikling og forskning nødvendig for kontroll og eliminering på lengre sikt.

Afrika er den regionen med størst antall dødsfall som følge av malaria, men det gir oss ingen grunn til å stoppe her. Malariamygg, som andre problemer i vår globaliserte verden, kjenner ingen grenser.

Ressurser må være konsistente så land ikke bare kan planlegge tiltak mot malaria, men også vedlikeholde dem i årene fremover. Tradisjonelle partnere som verdensbanken, det globale fondet for å bekjempe AIDS, tuberkulose og malaria, og giverland må få i stand finansiering, støttet av den private sektoren. Endemiske land må få på plass planer for hvordan man kan ta hånd om mennesker som er berørt av sykdommen, hvorpå donorer må gi berettiget og forutsigbar økonomisk støtte de påfølgende månedene.

Å stanse utbredelsen av malaria kan gi nytt liv til vår vidtrekkende kampanje for å få en slutt på fattigdom, en gang for alle. Dette er også et av nøkkelpunktene i tusenårsmålene- visjonen verdens land har samlet seg rundt med målsetning om å skape en bedre verden i det tjuende århundret. Vi sitter på ressursene og kunnskapen som er nødvendig, men vi har mindre enn 1000 dager igjen før slutten av 2010. Så det er ikke annet å gjøre enn å brette opp ermene."

Skribenten er FNs generalsekretær.